Harta site-ului
Ajutor
Bugetul raional pentru anul 2013 a fost aprobat de majoritatea consilierilor
Bugetul raional pentru anul 2013 a fost aprobat de majoritatea consilierilor

Vineri, 14 decembrie 2012, în cadrul ÎM COCT „Prietenia”, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Dubăsari, convocată prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 218-n din 30 noiembrie 2012. Pentru  şedinţă au fost propuse spre examinare 22 proiecte de decizii, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. A fost votată ordinea de zi, şi anume:
01.Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2012;
02.Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 04 – 04 din 18.12.2011 „Cu privire la instituirea Serviciului de asistenţă   psihopedagogică
03.Cu privire la unele modificări în organigrama şi statele de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, aprobat prin decizia acestuia nr. 04 – 09 din 25.09.2012 
04.Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat;  
05.Cu privire la numirea evaluatorului;
06.Cu privire la totalurile concursurilor raionale pentru cea mai salubră localitate, cea mai amenajată fîntînă, cel mai îngrijit izvor şi mal de rîu din cadrul campaniei de salubrizare şi amenajare a localităţilor în raion în anul 2012;
07.Cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari, începînd cu 1.01.2013;
08.Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale;
09.Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale Consiliului raional;
10.Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;
11.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în prima lectură;
12.Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2013, în lectura a doua;
13.Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale Direcţiei finanţe.
14.Cu privire la casarea unor mijloace fixe ale CPR Dubăsari;
15.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic, pînă în anul 2017;
16.Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, şi D pentru anii 2012-2016;
17.Cu privire la aprobarea Programului teritorial privind controlul tutunului, pentru anii 2012- 2016;
18.Cu privire la reorganizarea sistemului de sănătate în raionul Dubăsari.
19.Cu privire la transmiterea Secţiei de asigurare cu medicamente şi dispozitive medicale a IMSP CMF Dubăsari către S.A. „Sanfarm-Prim” Chişinău 
20.Cu privire la iniţierea consultărilor de parteneriat;
21.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2013;
22.Cu privire la informaţia despre rezultatele auditului. 
La şedinţă au fost prezenţi toţi cei 27 de consilieri. În calitate de preşedinte a şedinţei a fost aleasă dna T.Roşca, preşedintele Comisiei consultative de specialitate a Consiliului raional pentru problemele învăţămînt, tineret, sport, protecţie socială, sănătate publică şi mass-media.  
A fost examinată chestiunea "Cu privire la executarea bugetului rational pe 9 luni ale anului 2012”. La situaţia din 30.09.2012, bugetul raional, pe toate componentele a fost executat pe partea de venituri în sumă de 56998,8 mii lei sau 96,9 % faţă de planul precizat pe perioada de gestiune, pe partea de cheltuieli în sumă de 54293,6 mii lei sau 91,4 %, ceea ce demonstrează,Autoritatea executivă a Consiliului raional a asigurat executarea eficientă a bugetului raional, o activitate viabilă a tuturor instituţiilor din subordine şi realizarea  majorităţii activităţilor din Programul de activitate al Consiliului raional. În urma dezbaterilor pe marginea acestei chestiuni, cu votul a 17 consilieri, proiectul de decizie a fost aprobat în întregime. Împotrivă au votat 6 consilieri (V.Todica, A.Morcov, A.Spiridonov, P.Leşan, A.Leahu, A.Crăciun,) şi s-au abţinut 4 consilieri (S.Popa, I.Sandu, A.Gheţu, L.Crăciun).
O altă chestiune, pe marginea căreia au fost mai multe dezbateri a fost „Cu privire la măsurile ce vizează finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din raionul Dubăsari, începînd cu 01.01.2013”. A fost examinată procedura de transmitere a clădirilor, terenurilor aferente, tuturor bunurilor acestora, conform deciziilor Consiliilor locale din teritoriul raionului către Consiliul raional Dubăsari şi modul de finanţare a instituţiilor de învăţămînt începînd cu 01.01.2013. Reuşind să ajungă la un numitor comun, consilierii raionali au aprobat unanim acest proiect de decizie.
Un proiect important din cadrul acestei şedinţe a fost aprobarea bugetului raional pentru anul 2013. La pregătirea acestui proiect au fost implicaţi mai mulţi actori din cadrul Consiliului raional, şi a fost examinat în mai multe şedinţe de lucru, organizate de preşedintele raionului şi în toate Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional.
În urma multiplelor dezbateri, consilierii, cu votul a 16 persoane au votat proiectul de decizie în întregime, la venituri în sumă de 72971,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 72791,3 mii lei. Bugetul raional pentru anul 2013 este un buget fără deficit, unul social şi echilibrat.
Cu regret, unii consilieri din motive neargumentate sau ambiţii personale n-au votat proiectul în cauză, n-au dorit să conştientizeze importanţa aprobării bugetului raional pentru a asigura o activitate viabilă a Consiliului  raional în anul 2013. Au votat împotrivă consilierii (V.Todica, S.Popa, A.Morcov, A.Spiridonov, A.Leahu, L.Crăciun, A.Crăciun, A.Leunti, A.Gheţu), s-au abţinut (P.Leşan, I.Sandu).
Un proiect, care a provocat dezbateri aprinse a consilierilor a fost „Cu privire la informaţia despre rezultatele auditului”. Dl Gr.POLICINSCHI, preşedintele raionului a adus la cunoştinţa celor prezenţi actul echipei de audit din cadrul Curţii de Conturi a Republicii Moldova, privind acumularea probelor la utilizarea mijloacelor bugetului raional pe anul 2011 la Consiliul raional Dubăsari.
Reieşind din conţinutul actului de revizie, preşedintele raionului a argumentat detaliat fiecare constatare a echipei de audit. Necătînd la aceasta,unii consilieri au încercat să-l învinuiască pe preşedintele raionului de utilizarea neeficientă a finanţelor publice locale (după părerea dumnealor), cerînd în ultima instanţă demisia acestuia.
Însă majoritatea consilierilor raionali, prin cuvîntările sale, l-au susţinut pe preşedintele raionului, menţionînd, că pe parcursul anilor Domnia Sa a contribuit esenţial şi continuă să contribuie la dezvoltarea social-economică a raionului şi promovarea imaginii raionului Dubăsari atît în Republica Moldova cît şi peste hotarele ei. 
Acest proiect de decizie a fost votat de către 15 consilieri, împotrivă 3 consilieri (V.Todica, S.Popa, A.Morcov), s-au abţinut 9 consilieri (P.Leşan. I.Sandu, S.Terinte, A.Spiridonov, A.Crăciun, L.Crăciun, A.Leahu, A.Leunti, A.Gheţu).
Şedinţa Consiliului raional s-a desfăşurat într-o atmosferă încordată, dar raţiunea, dreptatea şi bunul simţ a triumfat. Atunci, cînd se încearcă ponegrirea imaginii unei personalităţi, cînd cu orice preţ se promovează ambiţiile personale trebuie în primul rînd, să întrebi „Cine eşti,, ce lucruri ai realizat pentru societate şi ce beneficii au avut cetăţenii din activitatea ta de ales local”.
Doritorii de a se familiariza cu deciziile aprobate în cadrul şedinţei din 14.12.2012, pot accesa pagina web a raionului www.dubasari.md, compartimentul Transparenţa decizională.

Secretarul Consiliui raional,
    Valeriu Berzan

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bugetul raional pentru anul 2013 a fost aprobat de majoritatea consilierilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta