Harta site-ului
Ajutor
BUGETAREA BAZATĂ PE PROGRAME - O ABORDARE MODERNĂ A BUGETĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
BUGETAREA BAZATĂ PE PROGRAME - O ABORDARE MODERNĂ A BUGETĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

În ultimele cinci decenii rolul finanţelor publice, importanţa şi influenţa acestora asupra dezvoltării economice a crescut considerabil. Cheltuielile mai mari erau finanţate tot mai mult din deficitul bugetar şi nu din venituri. Ca rezultat, datoriile de stat erau în permanenţă creştere. 

Mulţi politicieni, sisţinuţi de economişti, au început să întroducă abordări noi în bugetarea sectorului public. Bugetarea “clasică” se baza pe intrări, pe termen de un an. Abordarea nouă este caracterizată pe un termen mediu, cu o perspectivă de cel puţin trei ani şi orientată pe rezultate.  Nu se planifică doar banii, dar şi o ţintă masurată a cheltuielilor.
Reformele managmentului finanţelor publice implică procese foarte dificile, complexe, tehnice şi politice ce durează mulţi ani şi, de fapt, nu se termină nici odată.
Guvernul Republicii Moldova a decis să-şi reformeze sistemul de management al finanţelor publice şi să implimenteze abordări moderne, prin implimentarea bugetării bazate pe performanţă(BBP). Din diferite forme de bugetare bazată pe performanţă, Moldova a ales bugetarea pe programe.  Aceasta va da posibilitatea de a aplica în practică o Lege nouă privind finanţele publice locale, care adoptă metodologia de bugetare pe programe.
Bugetarea bazată pe performanţă (BBP) semnifică o nouă percepere a termenului “buget” şi nu va înlocui bugetul liniar de azi, care este folosit pur şi simplu ca un instrument de alocare a resurselor  şi de control al cheltuielilor. Ambele forme au importanţa lor si, prin urmare, pot fi conectate în mod eficient şi funcţiona în paralel, completăndu-se reciproc.
Bugetarea pe programe (BP) se bazează pe alocarea resurselor bugetare în programe  conform planificării şi stabilirii priorităţilor, subliniind conexiunile dintre resursele bugetare şi rezultatele care urmează a fi obţinute, prin activităţile finanţate de aceste resurse. 
Ciclul bugetar pe programe este în concordanţă cu ciclul bugetar tradiţional, completat de o nouă etapă: Monitorizarea şi Evaluarea. Bugetarea pe programe este un instrument de consolidare a responsabilităţii sporite a APL în procesul de cheltuire a resurselor bugetare şi obţinerea de performanţe mai mari.
În anul 2015 bugetarea pe programe va fi implimentată pentru bugetele locale de nivelul doi.  Pentru bugetele locale de nivelul întîi implimentarea va fi lansată la elaborarea propunerilor de buget pentru  2016.


Şef secţie elaborarea şi administarea 
bugetului al Direcţiei finanţe Dubăsari
Galina Agatiev

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

BUGETAREA BAZATĂ PE PROGRAME - O ABORDARE MODERNĂ A BUGETĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta