Harta site-ului
Ajutor
Buchetele recunoştinţei aduse tuturor cadrelor didactice...
Buchetele recunoştinţei aduse tuturor cadrelor didactice...

La data de 02 septembrie 2019, toţi elevii din toate şcolile raionului, dar şi din întreaga republică se îndreaptă spre şcolile din preajma localităţilor. Cu buchete de flori ce semnifică recunoştinţă elevii au intrat în sărbătoarea cunoştinţelor. Şi, după o vacanţa îndelungată, au revenit în răndul elevilor, dar cu o treaptă mai mare, după o vacanţă fabuloasă îi aşteptau fidel băncile, clasa, toate amintirile pe care le-au lăsat pentru întreaga vară. Liniştea caselor azi, a fost perturbată de glasul sonor de clopoţel, dar şi vocile emoţionate rostite la reântâlnire ale copiilor. Clasele, obosite de liniştea despărţirii în vacanţă, par a fi nerăbdătoare, mai luminate, pline de emoţii. Prima zi de şcoală nu este doar supranumită cea a cunoştinţelor, ea mai este şi ziua în care continuă promovarea valorilor naţionale, morale prin educaţie.
Micuţii de la grădiniţe trec într-o nouă treaptă de şcolaritate, fiind numiţi elevi, alţii sunt numiţi absolvenţi, alţii sunt promovaţi într-o altă clasă, mai mare şi, în sfârşit, se pot numi adolescenţi în căutare. Copiii care au venit prima dată în clasa I-ia sunt nespus de emoţionaţi, deoarece şi pragul e mai înalt, educatoarele au rămas la grădiniţă, băncile, parcă – s mai străine, dar e doar pentru o perioadă foarte scurtă, în curând se vor acomoda şi lăcaşul inteligenţiei le va deveni atât de aproape, atât de drag că vor uita emoţiile trăite, înfiripându-le în suflet pe cele ale dârzeniei, cutezanţei, încrederii în sine. Părăsind grădiniţa, micuţii îşi formează încetul cu încetul propriile convingeri, conştientizând marea responsabilitatea ce le stă în faţă, fiind numită treaptă primară. Toţi copiii sunt urmaţi de dorul de carte, de noi descoperiri, noi prieteni alături de bunii lor pedagogi.
În toate instituţiile preuniversitare din raion s-au desfăşurat caree festive consacrate acestui eveniment, dar prima oră, ora de promovare a valorilor le va rămâne în amintiri întreaga viaţă.
Preşedintele raionului Dubăsari, Domnul Grigore Policinschi, Doamna Braducean Larisa, şef Direcţiei Învăţământ General Dubăsari, Consilieri raionali, colaboratorii Direcţiei Învăţământ General Dubăsari, şefi de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional, deplasându -se în instituţiile de învăţământ preuniversitar au adresat elevilor mesajele de felicitare şi urări de mari realizări în anul de studii 2019 - 2020.
Nu ştiu dacă s-ar putea compara ceva, în durată temporală, cu anii de şcoală unde se adună cu anii înţelepciune, cunoştinţe, lecţii de viaţă pe care fiecare elev, venind la şcoală le acumulează. Aici, acum şi în veac e trecutul, prezentul şi viitorul nostru, aici se învaţă devotamentul civic, dragostea de frumos şi neam, de istorie, de sine ca personalitate integră a unui stat democrat, modern, promotor de valori. Dragostea nu se învaţă într-o zi ea se învaţă cu anii, se învaţă atunci când sunt modele de urmat, se învaţă an de an, se învaţă azi pentru ziua de mâine, se adună cunoştinţe pentru viaţă, pentru a putea deosebi binele de rău, pentru a duce o viaţă demnă de cetăţean al acestei ţări, numită Republica Moldova.
În acest an de studii prima oră a fost consacrată valorilor naţionale care, după cum a spus scriitorul, dramaturgul, eseistul, publicistul Ion DRUŢĂ : „Pământul, Istoria și Limba sunt, în esență, cei trei piloni pe care se ține neamul. Pământul ni l-a dat soarta, Istoria este rodul trecerii noastre prin lume, iar Limba, zice-se, e darul Celui de Sus, căci, după cum se spune, la început a fost Cuvântul...” , valorile naţionale sunt, în marea esenţă, trecerea noastră prin lume, căci odată veniţi în această lume suntem datori să promovăm ceea ce am moştenit şi, pe bună dreptate, ne aparţine nouă, urmaşilor acestui neam.
Mesjele fe felicitare cu noi realizări în noul an şcolar 2019 - 2020 să-şi găsească împlinirea în tot ce se va realiza în acest an care la data de 02 septembrie 2019, i - a fost dat startul!
                                            Violeta Nakai - Tolstenco, şef Secţie politici educaţionale şi management economic,                                          Direcţia Învăţământ General Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Buchetele recunoştinţei aduse tuturor cadrelor didactice... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta