Harta site-ului
Ajutor
Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) – întru îmbunătăţitrea Serviciilor publice şi promovarea egalităţii de gen
Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) – întru îmbunătăţitrea Serviciilor publice şi promovarea egalităţii de gen

Pe data de 23.07.14, în incinta BCIS din r. Dubăsari, s. Coşniţa a avut loc şedinţa grupului de lucru, în cadrul căreia au fost examinate 2 chestiuni.
Conform informaţiilor prezentate în primul semestru al anului 2014, în fiecare zi de miercuri are loc şedinţa BCIS. De către Echipa Mobilă a BCIS au fost efectuate 16 vizite în teritoriul primăriilor din raion. În rezultat, în această perioadă la BCIS s-au adresat 129, dintre care 83 femei, 46 bărbaţi, care au abordat 161 probleme. 70% din acestea au fost soluţionate pe loc, altele urmînd să primească răspuns conform competenţelor şi termenilor legali. Cele mai solicitate servicii au fost: Direcţia asistenţă socială, Casa Naţională de Asigurări Sociale (pensii, indemnizaţii), Direcţia agricultură şi cadastru, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Membrii grupului de lucru al BCIS au solicitat o implicare mai activă a autorităţilor administraţiei publice locale privind informarea populaţiei despre BCIS şi posibilitatea de a-şi soluţiona problemele pe loc atunci cînd Echipa Mobilă se deplasează în primării şi într-un singur loc – în fiecare miercuri la BCIS, care se află în incinta Casei raionale de cultură din s. Coşniţa. Au fost înaintate şi alte propuneri privind eficientizarea activităţii Biroului. Au fost elaborate şi aprobate propunerile pentru bugetul BCIS pentru anul 2015, care include asigurarea deplasărilor în teritoriu a Echipei Mobile, schimb de experienţă cu colegii din alte raioane, crearea condiţiilor de activitate prin asigurarea cu rechizite şi alte necesităţi, elaborarea spoturilor informaţie pentru populaţie.
Astfel, a fost reiterat faptul ca BCIS joacă un rol important în prestarea serviciilor orientate pe nevoile specifice ale cetăţeanului în special al persoanelor din categoriile social-vulnerabile rurale, respectînd principiul egalităţii de gen în furnizarea serviciilor. De asemenea, BCIS este veriga de legătură între necesităţile şi  problemele populaţiei din localităţile noastre, şi politicile, actele legislative şi normative elaborate de către Autoritatea Publică Centrală. 
În acest context, încurajăm cetăţenii să utilizeze platforma BCIS pentru domeniile de angajare în cîmpul muncii, asistenţă şi protecţie socială,îniţierea şi dezvoltarea unei afaceri, cadastru şi agricultură, precum şi să înainteze propuneri către Autoritatea Publică Centrală de perfectare a legislaţie. 
Acesta este de fapt şi obiectivul principal al BCIS. 
Penttru informaţii privind activitatea acestuia vă puteţi adresa la tel: 024844754, 024844749

M. Jimbei, vicepreşedintele raionului,  coordonator grupului de lucru al BCIS.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) – întru îmbunătăţitrea Serviciilor publice şi promovarea egalităţii de gen - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta