Harta site-ului
Ajutor
Bibliotecarul public ca obiect şi ca subiect al schimbării
Bibliotecarul public ca obiect şi ca subiect al schimbării

Vineri, 9 decembrie în incinta Bibliotecii Naţionale a avut loc Reuniunea 2011 a conferinţei directorilor Bibliotecilor publice din republica Moldova cu genericul: „Bibliotecarul public moldovean ca obiect şi ca subiect al schimbării”. Discuţiile s-au axat primordial pe profilul bibliotecarului şi toate aspectele ce ţin de ajustarea cunoştinţelor,abilităţilor, comportamentul acestuia noilor realităţi dictate de evoluţia socio-culturală, schimbarea profilului utilizatorului, modernizarea şi implementarea în activitatea bibliotecilor a tehnologiilor de informare şi comunicare. În cadrul seminarului s-a atins subiectul legat de achiziţia de carte pentru bibliotecile publice, spaţiul neîncăpător  de care dispune o bilbiotecă publică; totodată s-a propus modificarea legii privind bibliotecile. S-a discutat necesitatea instituirii bibliotecii raionale în incinta Centrului comunitar, pentru a fi mai aproape de cititor. La conferinţă , dna Viorica Antonov,BNRM,  a făcut cîteva recomandări privind elaborarea programului seminarelor raionale în anul 2012, iar dna Vera Osoian, BNRM,  a enunţat structura şi competenţele în cîmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor societăţii. De asemenea au fost prezentate rezultatele studiului sociologic naţional, fişele de raportare a cetăţenilor. În cadrul întrunirii s-a discutat despre conservarea tradiţiilor, care este mai importantă ca factorul schimbării. Modificarea mentalităţii, trecerea la un alt limbaj specializat, organizarea diverselor evenimente bazate pe toleranţă, noţiunea de bibliotecar necesită a fi studiată  la nivel sociologic şi etimologic. Bibliotecarul modern trebuie să fie analizat ca obiect al schimbării, acesta trebuie să se perfecteze continuu, să demonstreze transparenţa în activitatea sa, să asigure calitatea la deservirea beneficiarilor; Bibliotecarul trebuie să-şi evalueze competenţele şi să poată de unul singur să-şi rezolve toate problemele, dînd dovadă de competenţe în managementul resurselor, acesta necesită a fi comunicabil; În biblioteca raională pe lîngă activitatea propriu zisă, aceasta  trebuie să presteze şi serviciul unui psiholog/jurist; Cea mai importantă problemă rămîne a fi schimbarea atitudinii societăţii faţă de bibliotecă, îmbunătăţirea imaginii bibliotecii publice în localitate; Organizatorii conferinţei sunt convinşi că conectarea unei bliblioteci la reţeaua de internet şi procurarea calculatoarelor nu  va schimba cu nimic problema legată de numărul vizitatorilor/beneficiarilor la biblioteca publică din localitate. Cu toate că biblioteca va fi total echipată şi dotată, cititorul nu trebuie aşteptat să vină la bibliotecă, ci chemat, îndemnat să vină, iar cea din urmă depinde în marea majoritate, de competenţa bibliotecarului, tragem concluzia că pentru a avea o blbiliotecă modernă, în primul rînd trebuie să schimbăm rolul bibliotecarului, care ar trebui să fie rolul bibliotecarului în societate?. La conferinţă a fost invitat un reprezentant  din Washington, din cadrul organizaţiei internaţionale non-profit  IREX-Moldova, care timp de 6 luni, se va afla în Republica Moldova şi va fi alături de bibliotecarele din raioane, pentru a le consulta, a le antrena în training-uri şi are misiunea de a transforma bibliotecarul simplu în bibliotecar modern.

Olga Cibotenco

şef Centrul metodic, Secţia cultură


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bibliotecarul public ca obiect şi ca subiect al schimbării - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta