Harta site-ului
Ajutor
BCIS - în acţiune!!!
BCIS - în acţiune!!!

Recent a avut loc deschiderea oficială a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (în continuare BCIS) raionul Dubăsari, instituit prin decizia Consiliului raional Nr. 03-10 din 15.10.2013, cu ajutorul tehnic şi financiar al Uniunii Europene (peste 22 mii $). Cu asistenţa necesară a organizaţiei UN WOMEN a fost adaptată şi dotată încăperea, care se află în incinta Casei raionale de cultură din s. Coşniţa.
Creat în cadrul Programului „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii  în Republica Moldova”, BCIS reuneşte într-o singură locaţie prestatorii-cheie de servicii din diferite domenii, printre care: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Direcţia Asistenţă Socială, Direcţia Agricultură şi Cadastru, Direcţia Dezvoltare Economică, Investiţii şi Relaţii Transfrontaliere, Casa Teritorială a Asigurărilor Sociale, Inspecţia Teritorială a Muncii, Inspectoratul Fiscal şi alţii, care, de fapt, sînt solicitaţi de către beneficiari.
Şedinţele BCIS au loc în fiecare miercuri a săptămînii de la ora 900- pînă la 1200 . La fel în cadrul Biroului a fost instituită Echipa Mobilă, care se deplasează de cel puţin două ori pe lună în localităţile raionului. În acest scop, la începutul anului a fost aprobat şi un grafic al deplasărilor Echipei Mobile în teritoriul raionului, acesta fiind adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I, care organizează de comun cu asistentul social, lucrătorii sociali, conducătorii de instituţii, informarea cetăţenilor despre aceste deplasări de lucru. 
BCIS, Echipa Mobilă din cadrul acestuia asigură realizarea dreptului cetăţeanului prin obţinerea mai multor servicii într-un singur loc, punct de recepţie, excluzînd necesitatea de a  se deplasa singur la serviciile, care în condiţiile raionului nostru se află în diferite platouri, la distanţă de zeci de kilometri, facilitează, în primul rînd, accesul la informaţii şi susţinere în soluţionarea problemelor persoanelor în etate, cu disabilităţi, familiilor social - vulnerabile şi cu mulţi copii, mamelor cu copii mici ş.a.
Astfel activitatea BCIS  contribuie la promovarea parteneriatului între prestatorii de servicii, inclusiv între cei privaţi şi organizaţiile necomerciale,  sensibilizarea comunităţii vis-a-vis de importanţa ghişeului unic al serviciilor şi informaţiilor, coordonarea acţiunilor între prestatori de servicii şi furnizorii de informaţii.
Totodată BCIS contribuie la sporirea încrederii populaţiei locale faţă de autorităţi, creînd şi o imagine bună administraţiei publice. Cel mai important, însă, este faptul că îi ajută pe oameni, oferindu-le informaţia necesară, să decidă singuri asupra căilor ieşirii din impas, soluţionării problemei abordate, astfel asigurîndu-şi şi prezentul şi viitorul.
De la momentul începerii activităţii BCIS, Echipei Mobile au fost acordate servicii la 123, persoane dintre care 80-femei şi 43-bărbaţi. De către aceştea au fost abordate 152 de probleme, 90 % dintre ele fiind soluţionate, restul se află la controlul serviciilor vizate şi urmează a fi îndeplinite.  
Ultima deplasare a Echipei Mobile a BCIS a avut loc pe data de 10 iulie 2014 la primăria Marcăuţi, fiind solicitate serviciile din domeniul asistenţă socială, agricultură şi cadastru. La majoritatea problemelor abordate de către beneficiari (7 la număr) li s-a răspuns pe loc, unele din ele urmînd să fie executate în termeni legali de către administraţia publică locală şi serviciile de resort, despre rezultat fiind informaţi, la fel, în conformitate cu prevederile legale.
Următoarea deplasare a Echipei Mobile,  conform graficului, va avea loc pe data de 24 iulie, la primăria Holercani.
Pentru informaţii şi detalii privind activitatea BCIS  vă puteţi adresa la tel. 024844757, 024844749.
Vă aşteptăm în fiecare miercuri, de la ora 900 - pînă la 1200 la BCIS din incinta Casei raionale de cultură din s. Coşniţa, şi în cadrul primăriilor - conform anunţurilor privind deplasarea Echipei Mobile în teritoriu.

M. Jimbei, vicepreşedintele raionului, coordonatorul grupului de lucru al BCIS. 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

BCIS - în acţiune!!! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta