Harta site-ului
Ajutor
Avantajele şi dezavantajele dezvoltării produsului turistic în raionul Dubăsari
Avantajele şi dezavantajele dezvoltării produsului turistic în raionul Dubăsari

Industria turistică este o ramură a economiei care poate contribui eficient la dezvoltarea unei ţări, inclusiv a Republicii Moldova. Ţara cu o industrie turistică bine dezvoltată are posibilitatea de a se extinde pe plan internaţional de a crea o imagine bună, de a crea noi relaţii cu alte popoare, de a aduce beneficii economice neepuizînd resursele epuizabile în alte sfere economice, şi crescînd nivelul de trai şi de cultură al populaţiei locale.
Cu atât mai mult, localităţile rurale merită o atenţie deosebită la acest capitol.
Raionul Dubăsari are o moştenire istorică bogată, adunînd pe teritoriul său un număr remarcabil de monumente istorice, arhitecturale şi culturale.
Dezavantaje:
 Promovarea insuficientă a potenţialului turistic al raionului, cauzată de lipsa unui Centru de informare turistică la nivel raional;
 Lipsa informaţiei, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei (în special în mediul rural) cu privire la valorificarea potenţialului turistic şi la creditele pentru investiţii în turism de care ar putea beneficia;
 Insuficienţa de valorificare a bazei materiale;
 Numărul mic a unităţilor de cazare, raportat la numărul de locuitori;
 Lipsa mijloacelor financiare şi investiţiile mici realizate în turism, lipsa unui mecanism durabil de finanţare pe termen lung;
 Lipsa unui organism instituţional specializat, cu atribuţii de promovare a turismului raional şi cu rol integrator al tuturor celor interesaţi;
 Lipsa panourilor de anunţ publicitar în diferite medii de comunicare, mass-media, presa scrisă şi cea on-line;
 Lipsesc indicatoarele rutiere destinate turiştilor, care indică atît ruta, cît şi atracţiile turistice;
 Imposibilitatea de închiriere a autovehiculelor;
 Lipsesc condiţiile elementare pentru primirea turiştilor: chioşcuri cu materiale promoţionale, suvenire şi articole de artizanat. Nu există structuri de alimentaţie publică, grupuri sanitare;
 Nu există materiale promoţionale şi pliante pentru autoghidaj;
 Interesul scăzut al autorităţilor raionale pentru promovarea activităţilor turistice;
 Lipsa unui program local de promovare şi educaţie turistcă;
Avantaje:
Dezvoltarea raionului Dubăsari, într-un centru de afaceri şi de investiţii, ar oferi premiză la dezvoltarea turismului în raion (atât prin creşterea numărului de vizitatori, cît şi prin creşterea investiţiilor), cu precădere a turismului de afaceri, dar şi a celorlalte forme de turism (turismul cultural şi de agrement, turismul de tranzit, agroturismul, turismul ecologic etc.);
 Reţeaua de comunicaţii bine dezvoltată;
 Avantajele climatice oferă posibilităţi de a atrage turişti în toate anotimpurile;
 Valorificarea superioară a potenţialului turistic al raionului, amenajarea unor zone de agrement, îmbunătăţirea imaginii raionului etc., reprezintă oportunităţi care pot fi exploatate de factorii interesaţi de dezvoltare a turismului local.
Constatînd faptu că turismul prezintă acţiunea, dorinţa şi arta de a călători pentru propria plăcere, observăm că totuşi cu trecerea timpului motivaţiile de călătorie s-au diversificat şi ca urmare traficul de călători s-a mărit ceea ce duce la dezvoltarea activităţii, care este destinată turismului.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Avantajele şi dezavantajele dezvoltării produsului turistic în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta