Harta site-ului
Ajutor
Avantajele creării Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI)
Avantajele creării Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI)

   Necesitatea asocierii producătorilor agricoli pentru irigarea culturilor reiese din rigorile timpului, din cerinţele legale stipulate în Legea RM nr 171 din 09.07.2010, cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţie şi dintr-o multitudine de factori economici, sociali, ecologici, tehnici etc. În ansamblu, grupul asociat pentru irigarea culturilor agricole capătă un şir de privilegii şi beneficii:
- Atragerea subvenţiilor din partea statului. Prin legea Bugetului de Stat, în anul 2013 vor fi compensate cheltuielile pentru energia electrică, utilizată la pomparea apei la irigare. Subvenţiile vor fi acordate doar prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie.
- Înregistrarea legală a grupului de producători agricoli. Pentru activitatea legală ce ţine de irigarea în comun a culturilor agricole este necesară inregistrarea juridică a grupului. In funcţie de genurile de activitate practicate grupul poate fi înregistrat ca structură comercială sau non-profit. Această măsură este un prim pas in legalizarea şi iniţierea activităţilor de irigare în comun.
- Utilizarea sistemelor subterane de irigare. În urma privatizării patrimoniului fostelor  gospodării colective sistemele subterane de irigare de asemenea au fost luate in calcul ca şi cote valorice fiind distribuite proprietarilor sau au fost luate la balanţa primăriilor. Pentru administrarea centralizată a sistemelor existente se poate de folosit două metode: (1) arendarea cotelor respective cu administrarea ulterioară a sistemului de către una sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice şi (2) asocierea proprietarilor pentru utilizarea în comun a sistemului de irigaţie.
- Sporirea suprafeţelor irigate. Atunci cînd producătorii se asociază pentru folosirea în comun a sistemelor de irigare ca rezultat al acestui proces se irigă suprafeţe mai mari cultivate cu culturi agricole cu valoare adăugată înaltă.
- Atragerea investiţiilor. Procesul de irigare necesită cheltuieli care nu intotdeauna pot fi suportate de producători separaţi. În cazul grupului înregistrat, una din sarcini este şi atragerea investiţiilor. Utilizînd atît gajul membrilor sau al persoanelor terţe, cît şi patrimoniul grupului (asociaţiei) pot fi atrase resurse financiare sub formă de credit sau împrumuturi. De asemenea grupul ca structură înregistrată poate aplica la diverse proiecte pentru obţinerea granturilor şi poate beneficia de subvenţii statale.
- Aplicarea tehnologiilor noi. Producătorii agricoli la asociere pentru irigare obţin posibilităţi mai mari în implementarea şi utilizarea in comun a tehnologiilor noi de irigare, ca exemplu, irigarea prin picurare etc.
- Prestarea serviciilor de irigare. În cazul în care condiţiile tehnice ale sistemului de irigare aflat in administrarea unui grup asociat permit, ultimul poate presta servicii de irigare pentru non-membrii din localitate sau localităţile vecine. Această activitate aduce un venit suplimentar pentru grupul asociat şi satisface cerinţele unui spectru mai larg de populaţie.
- Sporirea productivităţii la hectar. Una din problemele-cheie a întregului sector agrar al raionului, dar şi al ţării în ansamblu, este recolta scăzută la hectar. Evident, prin asociere şi prin irigarea suprafeţelor mai mari de culturi agricole sporeşte recolta la hectar şi, proporţional, beneficiul producătorilor agricoli. De asemenea se satisface cererea în culturi agricole a unui segment mai larg de piaţă.
- Identificarea pieţelor de desfacere. În funcţie de genurile de activitate stipulate în statut, grupul asociat poate practica şi o aşa activitate ca identificarea pieţelor de desfacere. Potenţialul de producere al grupului e mult mai mare decît potenţialul fiecărui membru în parte, ceea ce creează posibilităţi de negociere a contractelor avantajoase cu volume mai mari de producţie agricolă.
- Contribuirea la ameliorarea situaţiei ecologice. Utilizînd raţional resursele acvatice conform tehnologiilor şi recomandărilor, folosind raţional resursele funciare în procesul devalorificare a terenurilor agricole – grupul asociat contribuie la ameliorarea situaţiei ecologice din regiune.
- Reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor. Grupul asociat reprezintă interesele membrilor şi le apără interesele lor in raport cu statul, agenţi economici ş.a. Un exemplu este negocierea contractelor de livrare a apei, cu furnizorii acesteia. Este mai uşor de negociat în numele unui grup cu statut de persoană juridică decît fiecare, în mod individual.
    În această direcţie au fost efectuate multe lucrări: a fost creată Asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţie pe platoul Coşniţa, preşedinte dl Vladimir Cibuc, cu suportul Direcţiei agricultură şi cadastru au fost petrecute întruniri şi create grupuri de iniţiativă pentru constituirea AUAI pe platoul Ustia-Molovata (dl Ion Cîrnaţ) şi pe platoul Cocieri-Molovata Nouă (dl Gheorghe Colun). În perioada următoare, pînă la sfîrşitul anului curent se vor petrece întruniri cu grupurile de iniţiativă, pentru urgentarea creării şi înregistrării Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţie pe aceste 2 platouri.

Valeriu Popuşoi, specialist principal, 
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Avantajele creării Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare (AUAI) - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta