Harta site-ului
Ajutor
Autorităţile publice locale au primit răspunsurile aşteptate
Autorităţile publice locale au primit răspunsurile aşteptate

Prin comunicare şi dialog instituţional permanent şi efectiv între autorităţile centrale şi cele locale, pot fi soluţionate şi depăşite orice probleme!

Miercuri, 06 februarie 2013, preşedintele raionului Dubăsari, dl Gr. POLICINSCHI a participat la întrevederea Consiliului Național al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu Prim-ministrul Vlad FILAT.

În cadrul întrevederii au fost discutate acţiunile şi măsurile urgente înaintate de către Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în vederea perfecţionării cadrului normativ, respectării drepturilor APL și asigurării funcționării normale a APL. În special, reprezentanții CALM au fost informați despre faptul că la 6 februarie 2013 în cadrul ședinței Guvernului, vor fi abordate mai multe subiecte legate de funcționarea APL, inclusiv vor fi aprobate modificările legislative în vederea măririi salariului persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul APL cu 48%.

De asemenea, Prim-ministru a menționat că în termene foarte scurte de timp (următoarea ședință a Guvernului), vor fi anulate o serie de acte normative depășite și contrare principiilor autonomiei locale. În special, cele ce se referă la organigramă și statele de personal, precum și cele prin care se stabilesc numărul de linii de telefoane, cantitatea de combustibil etc. În acest sens, fiind recunoscut faptul că autoritățile centrale nu sunt în drept să decidă și să stabilească limite pentru cele locale în astfel de chestiuni. Totodată, autoritățile locale, beneficiind de autonomie deplină, sunt responsabile pentru disciplina financiară. În aceiași ordine de idei, premierul a declarat, că au fost aprobate modificări cu privire la asigurarea accesului liber al aleșilor locali în instituțiile guvernamentale.

În același context, s-a convenit ca să fie excluse interdicțiile legate de instituirea funcției de viceprimar, această competență revenindu-i în exclusivitate APL, indiferent de numărul de populație și în dependență de resursele disponibile. Iar cu referire la pozițiile cu jumătate de normă (prevăzute în prezent în organigrame) s-a propus excluderea lor în vederea asigurării unei norme depline și lăsarea acestei chestiuni în întregime la discreția APL. Prim-ministrul s-a referit la inițiativele curente și ajustările legislative în domeniul finanțelor și administrării publice locale asupra cărora s-a convenit în cadrul întrevederilor anterioare cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și care în prezent sunt pe agenda Parlamentului. Totodată, cu privire la propunerea CALM ca impozitul pentru persoane fizice să fie achitat la locul de reședință, Vlad FILAT a menționat că cetățenii urmează să-și plătească impozitul la locul de trai, pentru a contribui la amenajarea și îmbunătățirea infrastructurii locale.

În același context, a fost abordată și problema anulării taxei locale pentru unitățile de transport, fără a fi consultate autoritățile locale și fără a ține cont despre faptul că mai multe bugete locale au fost lipsite de venituri importante. Plus, utilizarea unui număr redus de APL a acestei taxe se datorează lipsei unei comunicări/cooperări între Guvern și APL prin care să fie elaborat un mecanism de punere in aplicare a taxei respective. Însă acesta nicidecum nu însemna că ea trebuie să fie anulată, deoarece tot mai multe comunități erau interesate să le aplice. Cu referire la acest subiect, CALM a propus reintroducerea acestei taxe și elaborarea unui mecanism viabil de colectare. La rândul său Vlad Filat, a menționat că taxa a fost anulata deoarece doar 8 comunități locale s-au folosit de această posibilitate. Însă, guvernul este gata să revină la această problemă și a solicitat de la membrii Consiliului propuneri concrete care vor avea la bază argumente clare în privința instituirii taxelor locale pentru posesorii unităților de transport.

Un subiect separat și important a constituit problema sistemului actual de achiziții publice și a calității bunurilor, serviciilor și lucrărilor. În special, s-a menționat că actualmente, autoritățile locale sunt obligate și puse în situația să realizeze achiziții la cele mai mici preturi, care însă nu asigură și calitatea corespunzătoare. În acest context, prim-ministrul a subliniat necesitatea instituirii unui clasificator al materialelor de construcții în cadrul achizițiilor publice care vizează lucrări de construcție/reconstrucție a obiectelor publice. „În goana după materiale de construcție ieftine, adesea ne pomenim că banii alocați pentru efectuarea unor lucrări sânt aruncați în vânt. Calitatea lucrărilor trebuie să fie asigurată, iar aceasta depinde inclusiv de calitatea materialelor utilizate", a atenționat Prim-ministrul.

La rândul său, Tatiana BADAN Președintele CALM, a ridicat problema necesității urgente de stabilire a unei comunicări instituționale efective și permanente între CALM și Guvern. În acest sens, fiind necesară semnarea și aprobarea memorandumului de cooperare între Guvern și CALM (proiectul căruia a fost expediat încă aproape un an în urmă către Cancelaria de Stat), prin care să fie stabilit un mecanism de dialog între Guvern și APL.

„În ultimii ani din cauza lipsei unei comunicări efective între CALM și Guvern, au apărut mai multe contradicții, care au afectat calitatea actelor normative, lipsind Guvernul de informație obiectivă și din sursă directă. Iar uneori, chiar au condus la apariția unor neînțelegeri și tensiuni în cadrul APL. Aceasta în pofida faptului, că CALM este una din cele mai interesate organizații în realizarea cu succes programului Guvernamental ce privește descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, sprijinind în totalitate acțiunile reale și concrete în domeniul dat. Totodată, precum demonstrează întâlnirea de astăzi, în rezultatul unui dialog și comunicări, multiplele probleme care s-au acumulat pe parcursul anilor își găsesc ușor soluționarea, iar toate interpretările subiective și informațiile distorsionate, care creează impresii greșite despre obiectivele și activitatea CALM, sunt eliminate”, a menționat Tatiana BADAN.

La rândul său Prim-ministrul, de asemenea a menționat importanța comunicării efective și permanente și a exprimat disponibilitatea sa pentru o conlucrare mai strânsă cu CALM și implicare plenară a reprezentanților săi în activitatea Guvernului și a autorităților centrale, în vederea promovării mai efective a intereselor comunităților locale și asigurării realizării programului guvernamental.

În același context, membrii Consiliului Național al Congresului Autorităților Locale din Moldova împreună cu Prim-ministrul au convenit să convoace lunar astfel de întruniri comune și că reprezentanții CALM să fie invitați să participe la ședințele Guvernului, în cadrul cărora vor fi discutate subiecte ce vizează APL.

O altă problemă abordată de CALM în cadrul întâlnirii, a fost necesitatea soluționării prin consens a problemelor apărute în legătură cu secretariatul delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și asigurării legăturii corespunzătoare a delegației cu CALM. În acest sens, s-a convenit prezentarea unei informații mai detailate și căutarea unor soluții de compromis. Printre soluții fiind propusă convocarea în termen scurt a unei ședințe a delegației și discutarea situației date.

Dl Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari și vicepreședintele CALM, în cadrul întrevederii a ridicat problema urgentării procesului de modificare a cadrului legal în domeniul Achizițiilor Publice. „Modificarea Cadrului Legal în domeniul Achizițiilor Publice ar permite minimalizarea birocrației, cheltuielilor și va conduce la îmbunătățirea procesului per total, reieșind din responsabilitățile Autorităților Publice Locale”, a menționat Grigore Policinschi.

În acest context, de comun acord cu Directorul Agenției Achiziții Publice Dl. Ștefan Creangă, care a participat la ședință, s-a discutat și agreat introducerea mai multor modificări în cadrul legal actual și care vizează mărirea pragurilor actuale la achiziții și reducerea birocrației. În special, s-a agreat creșterea pragurilor privind achiziții de bunuri și servicii dintr-o singură sursă (până la 25 mii lei), creșterea pragului pentru publicarea anunțului în cazul achiziției de bunuri și servicii (de la 75 mii lei), creșterea pragului pentru publicarea anunțului în cazul lucrărilor (începând de la 300 mii lei), creșterea pragului pentru achiziții prin oferta de prețuri (de la 400 mii lei pentru bunuri și servicii și de la 1,5 milioane – pentru lucrări).

În încheiere, Prim-ministrul și CALM au agreat ca toate subiectele și problemele care apar în cadrul APL și procesul de descentralizare să fie examinate în comun, în vederea obținerii unui consens, cu înaintarea ulterioară a propunerilor respective către Guvern și Parlament.

Întrunirea a purtat un caracter pozitiv și cooperant, fapt care a fost apreciat pozitiv de către toți participanții.

sursa : calm.md

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Autorităţile publice locale au primit răspunsurile aşteptate - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta