Harta site-ului
Ajutor
Atestarea colectivelor de dans popular
Atestarea colectivelor de dans popular

La 9 februarie 2012 în incinta Centrului Naţional de Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a fost organizată întrunirea cu coregrafii ansamblurilor de dansuri populare din republică cu privire la desfăşurarea atestării colectivelor, care va demara în luna aprilie. Sala a fost arhiplină, iar cei prezenţi la eveniment s-au arătat foarte interesaţi şi în acelaşi timp îngrijoraţi de modificările care au fost ulterior efectuate în regulamentul pentru atestare.Cu mai multă informaţie, în faţa publicului au venit colaboratorii Centrului, dna Diana Dicusarî, director general, dl Oleg Volontir, director artistic şi dl Ion Oprea, specialist, responsabil pe colectivele de dans popular.
Dl Oprea a atras atenţia coregrafilor asupra mai multor nuanţe care vor fi luate în vedere la atestare, printre care se numără:Neprofesionalismul colectivelor de dans, încercarea acestora de a imita ansamblul profesionist "Joc",care este un ansamblu academic şi nici de cum nu poate fi pus în aceeaşi oală cu dansurile populare şi folclorice.Costumaţia nepotrivită zonei de activitate,repertoriul incomplet.Dumnealui a menţionat că cei din sudul republicii au reuşit cu adevărat să conserveze tradiţiile populare ale dansului.Dna Diana Dicusarî a menţionat că în acest an vor fi supuse atestării doar colectivele de dans popular, iar cele de dans modern, contemporan şi sportiv vor fi promovate în cadrul diverselor manifestări, însă fără de a fi desemnate ca parte a patrimoniului cultural imaterial.Aceasta a specificat despre faptul că vor face tot posibilul ca ansamblurile cu titlul "model", atestate în acest an, să fie stimulate şi în continuare cu surplusuri la salariu.Dl Volontir la rîndul său a vorbit despre necesitatea cercetării şi studierii unui program artistic bine gîndit, un colectiv cu titlul "model", trebuie să întrunească un şir de calităţi-cerinţe ale noului regulament şi numai cei care cu adevărat merită şi promovează patrimoniul naţional, cultural imaterial, vor obţine titlul onorific "model".În acest an la atestare vor merge colectivele de dansuri populare, folclorice, fanfara,  cercurile de teatru, formaţiile corale, orchestrele de muzică populară,orchestrele de muzică şi dans popular, ansamblurile de muzică uşoară. În urma atestării acestea vor putea obţine titlul onorific "model" sau colectiv artistic de categoria I si II, conform noului regulament elaborat de către Centrul Naţional şi aprobat de Ministerul Culturii, formaţiile de muzică uşoară nu vor putea obţine calificativul cu titlu "model", ci numai cel de colectiv artistic de categoria I şi respectiv II.Aceste trei categorii vor fi încadrate juridic în criteriile de salarizare şi vor fi salarizate diferenţiat, conform categoriei care i se atribuie.Organizatorii întrunirii au specificat faptul că nu este corect ca în Republica Moldova să fie 1000 de colective artistice cu titlul "model", care dispar peste noapte, imediat după atestare, şi din acest motiv în acest an aceasta va fi mult mai selectă.Regulamentul prevede ca timpul de prezentare artistică pentru colectivele de dans popular să fie micşorat de la  1.30 la 40 minute.Anul acesta se mizează de a merge pe concepţia dansului folcloric, colectivele de dans popular sunt îndrumate să prezinte în acest an mai multe dansuri folclorice culese de la baştină, nestilizate, ci doar cele autentice din 2 mişcări. Decizia a fost luată în urma unei cercetări efectuate pe teren, în urma
căreia s-a depistat că în fiecare raion există cîte 5-8 dansuri folclorice.Totodată, acest principiu va fi promovat şi la festivalul-concurs de muzică ţi dans " Vatra Horelor". Formaţiile artistice ale minorităţilor naţionale din republică vor fi nevoite să includă în program 30% de repertoriu moldovenesc.Colaboratorii Centrului Naţional merg pe vechea idee ca ansamblurile de dans popular să fie acompaniate de către un grup de instrumentişti,iar negativele nu sunt acceptate, ceea ce i-a nemulţumit pe coregrafi, care au venit cu rugămintea de a fi revizuit acest capitol.Evenimentul a luat sfîrşit cu propunerea de a fi organizate cît mai multe seminare practice pentru cercurile de dans popular, unde coregrafii vor avea şansa de a lua din experienţa altora şi de a se perfecţiona.

O. Cibotenco
metodist în domeniul cultură

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea colectivelor de dans popular - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta