Harta site-ului
Ajutor
Atestarea colectivelor artistice de amatori
Atestarea colectivelor artistice de amatori

La 10 octombrie, ora 09.30, în incinta Casei de Cultură din localitatea Doroţcaia, s-a desfăşurat Atestarea colectivelor artistice de amatori,  eveniment organizat  de către Direcţia Cultură şi Turism, în vederea perfecţionării nivelului artistic şi în scopul confirmării/conferirii titlului onorific „Model”, în baza ordinului Ministrului Culturii şi  în conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate al colectivelor artistice de amatori.  Atestarea are loc o dată la 3 ani, iar în componenţa Comisiei Republicane de Atestare au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi  Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI). Atestarea a conţinut  vizionarea integrală sau parţială (la decizia comisiei) a programului artistic, examinarea dării de seamă a fiecărui colectiv artistic. La atestare s-au prezentat  pentru confirmarea titlului  onorific "model”, 26 colective artistice din raion cunoscute pe larg publicului autohton:  6 Orchestre de fanfară;  3 Orchestre de muzică populară;  2 Ansambluri de fluierişti;  4 Cercuri  dramatice;  5 formaţii de muzică uşoară;  5 ansambluri folclorice; 1 atelier de meşteşug, printre care se numără 3 colective noi, care  şi-au depus actele pentru conferirea titlului şi anume:  Cercul dramatic "Făclia” din localitatea Pîrîta; Colectivul artistic de satiră şi umor "Fetele lui Ahiles” din localitatea Molovata Nouă;  Atelierul de meşteşug "Datina”, localitatea Molovata Nouă. În cadrul atestării,  toate colectivele au avut o prestaţie bună, iar unele au reuşit cu adevărat să impresioneze membrii comisiei.  Fiecare dintre colective s-a străduit să se prezinte în faţa comisiei, ca la examen,  bine pregătiţi cu o vestimentaţie corespunzătoare genului de activitate, cu bună dispoziţie şi încrezuţi în propriile forţe.  Comisia a apreciat diferenţiat colectivele în aspect de repertoriu, nivel artistic, concept regizoral de prezentare a programelor.La sfîrşitul atestării dna Diana Dicusarî, directorul CNCPPCI şi specialiştii acesteea şi-au expus fiecare opinia vis-à-vis de prezenţa scenică a  colectivelor în scenă, venind cu recomandări, dar şi cu cîteva obiecţii, care vor fi luate în calcul şi respectate cu stricteţe  la următoarea atestare. Comisia a decis atestarea tuturor colectivelor artistice prezentate. Rezultatele atestării vor fi consemnate în procese-verbale şi aduse la cunoştinţa colectivelor în termen de 3 zile de la data prezentării programelor, informaţia privind atestarea colectivelor artistice de amatori este examinată şi aprobată la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii, ulterior va fi emis ordinul care va conţine rezultatele atestării. Colectivele atestate vor primi certificate, care confirmă deţinerea titlului de "Colectiv artistic model”, eliberate de către Ministerul Culturii. Remunerea muncii unităţilor colectivelor cărora li s-a conferit acest titlu, va fi efectuată începînd cu data de 1 ianuarie a anului viitor, în mărimile prevăzute de actele normative în vigoare. La atestare, alături de colective, a fost prezentă conducerea raionului, în persoana dnei Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului Dubăsari, persoana care a susţinut dintotdeauna domeniul culturii şi care mereu a fost alături de colectivele artistice, pentru a le susţine la toate manifestările cultural-artistice. Aducem sincere mulţumiri acestei distinse doamne, pentru dăruirea personală în numele culturii şi dragostea purtată pentru artă şi frumos.


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea colectivelor artistice de amatori - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta