Harta site-ului
Ajutor
Atestarea colectivelor artistice de amatori
Atestarea colectivelor artistice de amatori

La 27 noiembrie, în incinta Casei raionale de cultură, s-a desfăşurat atestarea Colectivelor artistice de amatori, eveniment organizat la iniţiativa Direcţiei cultură şi turism, în vederea perfecţionării nivelului artistic şi în scopul confirmării/conferirii titlului onorific “Model”, în baza Ordinului nr. 199 din 5 octombrie 2015 al ministerului culturii “Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formaţiilor artistice de amatori din Republica Moldova”. Conform noului regulament atestarea are loc o dată la 4 ani. La 23 noiembrie a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului nr. 192-n “Cu privire la atestarea colectivelor artistice de amatori”, conform căreea a fost stabilită data evenimentului, s-au repartizat responsabilităţile şi s-a aprobat componenţa comisiei de atestare:

 • Maria Jimbei, Vicepreşedintele raionului Dubăsari
 • Anatolie Cojuhari, Metodist coordinator, Casa raională de cultură
 • Sergiu Pîslari, Director Casa de cultură Holercani
 • Dicusarî Diana, Director general, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial
 • Oleg Volontir, Director artistic, CNCPPCI, specialist principal (coordinator al orchestrelor de muzică populară)
 • Silvia Zagoreanu, Şef Secţia cultură tradiţională şi arte contemporane, specialist principal, etnomuzicolog la CNCPPCI

Atestarea a conţinut vizionarea integrală sau parţială (la decizia comisiei) a programului artistic şi examinarea  rapoartelor de activitate pentru anii 2012-2015 ale fiecărui colectiv artistic. La atestare s-au prezentat pentru confirmarea/conferirea titlului onorific "model”, 22 colective artistice din raion cunoscute pe larg publicului autohton: 5 Orchestre de fanfară; 3 Orchestre de muzică populară; 1 Ansambluri de fluierişti; 2 Cercuri dramatice; 4 formaţii de muzică uşoară; 7 ansambluri folclorice. Fiecare colectiv s-a străduit să se prezinte în faţa comisiei, ca la examen,  bine pregătiţi cu o vestimentaţie corespunzătoare genului de activitate, cu bună dispoziţie şi încrezuţi în propriile forţe. Conform regulamentului membrii Comisiei de atestare au pus accent pe: repertoriu, nivelul artistic, promovarea spectacolelor soliste, participări la festivaluri locare, naţionale şi internaţionale precum şi creşterea profesională.

     După efectuarea totalizărilor, conform procesului verbal al Comisiei de atestare s-a decis:

 1. Și-au confirmat titlul de Formație artistică ”model”
 1. Formația folclorică ”Nistrenii” din s. Doroțcaia, categoria I
 2. Orchestra de muzică populară ”Gheorghe Murgu” al Casei raionale de cultură,categoria I
 3. Formația folclorică ”Cociereanca” din s. Cocieri, categoria II
 4. Formația folclorică ”Sălcioara” din s. Molovata Nouă, categoria II
 5. Formația folclorică ”Oxentencele” din s. Oxentea, categoria II
 6. Orchestra de muzică populară ”Doina Nistrului” din s. Doroțcaia, categoria I
 7. Orchestra de muzică populară ”Romanița” din s. Coșnița, categoria I
 8. Fanfara ”Bîndușa” din s. Oxentea, categoria II
 9. Fanfara de fete din s. Holercani, categoria I
 10. Fanfara„Gheorghe Ticu” din s. Holercani, categoria I
 11. Fanfara ”Generație” din s. Doroțcaia, categoria I
 12. Fanfara din s. Ustia, categoria I
 13. Formația de muzică ușoară ”Timpul” din s. Holercani, categoria II
 14. Formația de muzică ușoară ”Integro” al Casei raionale de cultură, categoria I
 15. Formația de muzică ușoară ”Miracol” din s. Doroțcaia, categoria I
 16. Ansamblul de fluieriști ”Mocșienii” din s. Oxentea, categoria II
 17. Teatrul dramatic ”Mugurel” din s. Cocieri, categoria II
 18. Formația de muzică ușoară ”Meridian” din s. Pîrîta, categoria II
 19. Formația folclorică ”Stejărel” din s. Pîrîta, categoria II
 1. Li se conferă titlul de Formație artistică ”model”
 1. Formația folclorică din s. Coșnița, categoria II
 2. Formaţia folclorică ”Sălcioara” din s. Molovata, categoria I

Teatrul dramatic „Cucoarele”, conform punctajului acumulat nu a reuşit să-şi confirme titlul de formaţie „model”.

Informaţia privind atestarea colectivelor artistice de amatori urmează să fie transmisă Ministerului Culturii, unde va fi examinată şi aprobată la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii, ulterior va fi emis ordinul care va conţine rezultatele atestării. Colectivele atestate vor primi certificate, care confirmă deţinerea titlului de "Colectiv artistic model”, eliberate de către Ministerul Culturii.

La sfîrşitul atestării membrii comisiei de atestare, în faţa conducătorilor formaţiilor artistice de amatori, şi-au expus fiecare opinia vis-à-vis de prezenţa scenică a colectivelor, venind cu recomandări, dar şi cu cîteva obiecţii, care vor fi luate în calcul şi respectate cu stricteţe  la următoarea atestare.

Victor Aslanov

specialist principal, Direcţia cultură şi turism

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea colectivelor artistice de amatori - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta