Harta site-ului
Ajutor
Atestarea cadrelor cu funcţie de conducere din instituţiile de cultură
Atestarea cadrelor cu funcţie de conducere din instituţiile de cultură

Conform programului de activitate al Direcţiei cultură şi turism pentru anul 2012, la data de 20 aprilie anului curent, în incinta şcolii de arte, Coşniţa, a avut loc atestarea cadrelor de conducere din casele de cultură, bibliotecile publice şi cele pentru copii din localităţile raionului Dubăsari. La eveniment au participat directorii caselor de cultură, Directorii artistici şi şefii de biblioteci.
Comisia de atestare a fost formată din cinci persoane: Maria Jimbei, vicepreşedintele raionului, responsabilă pe domeniul cultură, Iulia Ţimbalist, şef Direcţie Generală Finanţe şi colaboratorii Direcţiei cultură.
La atestare au fost prezente toate cadrele de conducere, însă au lipsit două persoane motivat. Personalul a fost atestat avînd la bază actele nornative de activitate în domeniu, în baza dărilor de seamă prezentate şi completînd un test prezentat în ziua respectivă, care conţinea diverse întrebări care au ca scop, obţinerea  unui şir de răspunsuri, idei cu ajutorul cărora se iniţiază de a elabora strategia de dezvoltare a culturii în raion şi de a analiza  avantajele şi dezavantajele activităţii în domeniu. Totodată, au fost discutate problemele prioritare pentru dezvoltarea, promovarea şi salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, problemele cu care se confruntă angajaţii din domeniul culturii în exercitarea funcţiei şi căile de soluţionare a dificultăţilor respective. Toţi şi-au expus opinia pe marginea unor probleme care persistă pe parcursul a multor ani de activitate şi care tergiversează obţinerea unor succese în activitate. Atestarea cadrelor cu funcţie de conducere din instituţiile de cultură se efectuează în mod obligator, anual, în urma căreia se atribuie categoriile de retribuire a muncii pentru fiecare conducător în parte.Valentina Semionov
şef Direcţie Cultură şi Turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea cadrelor cu funcţie de conducere din instituţiile de cultură - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta