Harta site-ului
Ajutor
Atestarea cadrelor bibliotecare
Atestarea cadrelor bibliotecare

În conformitate cu Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, Legea cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, cu actele normative în vigoare, conform planului de activitate al Direcţiei cultură şi turism şi conform regulamentelui privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare, la 16 mai, în incinta Şcolii de Arte Coşniţa a avut loc atestarea bibliotecarilor ai bibliotecilor publice din raion. Atestarea cadrelor bibliotecare se realizează o dată la 4 ani, este benevolă pentru obţinerea gradului de calificare următor şi obligatorie pentru confirmarea gradului deţinut.
 

Obiectivele de bază a  atestării cadrelor bibliotecare sunt următoarele:
- asigurarea unui sistem eficient de evaluare a cadrelor bibliotecare racordat la standardele naţionale şi internaţionale prin stabilirea concordanţei intre calitatea şi retribuirea muncii;
- realizarea eficientă, veridică şi echitabilă a evaluării cadrelor bibliotecare ;
- prospectarea domeniului şi trasarea unor perspective in formarea continuă, in scopul asigurării unui management de calitate in funcţionarea instituţiilor bibliotecare;
- sporirea importanţei şi a imaginii bibliotecii in societate;
- promovarea schimbărilor calitative din domeniul biblioteconomic;
- orientarea bibliotecarilor spre perfecţionarea nivelului profesional, stimulind autoperfecţionarea profesională in procesul de formare continuă;
- dezvoltarea profesionalismului cadrelor bibliotecare.  

 

În baza cererilor şi regulamentului s-a constituit  Comisia  de  atestare  raională constituită din specialişti din domeniu. În cadrul atestării  au  fost examinate dosarele  aferente, s-a  efectuat  interviul  de  performanţă  şi a rapoartele de autoevaluare  prezentate de şefii de biblioteci. Astfel în rezultatul  evaluării s-a stabilit  punctajul total- minim, care a  oferit rezultatul aşteptat, adică dna Galina Bordos a susţinut atestare conferindui-se gradul de calificare I (întîi), 7 bibliotecari deţinători ai gr.I şi II au confirmat gradul deţinut. Totodată n-au lipsit concluzii, propuneri, felicitări şi recomandări pentru anii viitori privitor la perfecţionarea nivelului profesional, perspective în formarea continuă, sporirea importanţei şi a imaginii bibliotecii în societate.

Ciudin Natalia, 
Direcţia cultură şi turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atestarea cadrelor bibliotecare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta