Harta site-ului
Ajutor
Atenţie!!! vacanţa de iarnă
Atenţie!!! vacanţa de iarnă

Managerilor instituţiilor preuniversitare
şi  preşcolare din r. Dubăsari
 
     Prin prezenta,  DÎTS Dubăsari vă atenţionează că în perioada vacanţei de iarnă copiii rămîn mai frecvent fără supravegherea maturilor, din acest motiv este necesar desfăşurarea activităţilor de responsabilizare a copiilor/elevilor şi părinţilor cu referire la importanţa respectării regulilor de securitate a vieţii şi sănătăţii copiilor.
    În acest context, în toate instituţiile de învăţămînt din raion, la orele de dirigenţie şi în cadrul studierii temelor specifice la disciplinele şcolare, elevii să fie informaţi despre comportamentul lor în diferite situaţii excepţionale.
   Directorii instituţiilor de învăţămînt în parteneriat cu specialiştii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale  vor organiza întruniri cu elevii şi părinţii cu privire la securitatea vieţii copiilor din localitate. Se vor organiza discuţii prin care elevii vor fi atenţionaţi să respecte regulile elementare de comportare în preajma posturilor de transformare şi a liniilor electrice, să nu se implice în diverse activităţi ce prezintă risc pentru sănătate. De asemenea vor aporoba un grafic de serviciu al angajaţilor în instituţie pe perioada orelor de lucru, ţinîndu-se cont de supravegherea tuturor locurilor unde este posibilă încălcarea disciplinei (vecee, coridoare etc.). La organizarea sărbătorilor de Anul Nou va fi asigurat accesul liber la căile de evacuare, pomul de Crăciun va fi împodobit cu luminiţe procurate din oganizaţii autorizate şi categoric nu se va utiliza la împodobirea pomului materiale uşor inflamabile (vată ş.a.).
   Administraţia instituţiilor de învăţămînt va lua atitudine faţă de fiecare caz de accidentare a copiilor, vor face analiza pedagogică a cazului şi vor informa în regim de urgenţă DÎTS Dubăsari.
    Conţinutul prezentei circulare se va aduce în mod obligatoriu la cunoştinţa profesorilor, angajaţilor din instituţii, părinţilor şi elevilor contra semnătură.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atenţie!!! vacanţa de iarnă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta