Harta site-ului
Ajutor
ATENȚIE, CONCURS !
ATENȚIE, CONCURS !

Direcția învățămînt, tineret și sport anunţă, repetat, concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Gimnaziului Marcăuți și director al Gimnaziului Pohrebea.
      La concurs pot participa: cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice sau superioare universitare corespunzătoare profilului instituţiei de învăţămînt (colegii), care au vechime pedagogică de cel puţin 5 ani, nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română (posedă limba română la nivel de comunicare în localităţile preponderent populate de minorităţile naţionale), sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale.
        Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor de director a instituțiilor nominalizate vor prezenta la Direcția învățămînt, tineret și sport, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului, următoarele acte de participare la concurs:
    1. cererea de înscriere la concurs;
    2. copia actului de identitate;
    3. curriculum vitae;
    4. copiile legalizate ale actelor de studii;
    5 copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial;
    6. copia legalizată a carnetului de muncă;
    7. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare şi la programe/proiecte educaţionale
    8. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
    9. certificat de cazier judiciar;
   10. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani;
   11. cuprinsul dosarului în două exemplare.
   Telefon de contact: 0248 44 857

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ATENȚIE, CONCURS ! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta