Harta site-ului
Ajutor
ATENȚIE! CONCURS!
ATENȚIE! CONCURS!

     Direcția învățămînt, tineret și sport Dubăsari, anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului teoretic „Vlad Ioviță” Cocieri.
La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, avînd vechime în activitatea didactică de cel puțin 2 ani, nu au împlinit vîrsta de 65 ani la data expirării termenului de depunere a dosarului, îndeplinesc standardul minim de competențe profesionale și manageriale stabilit de Inspectoratul Școlar Național, cunosc limba română, sînt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale.
Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățămînt vor depune dosarul, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, cu următoarele acte obligatorii:
1. Cererea de participare la concurs, specificat în anexa 1 la Regulament.
2. Copia actului de identitate.
3. Copia/copiile actului/actelor de studii.
4. Copia carnetului de muncă.
5. Certificatul eliberat de Inspectoratul Școlar Național în baza rezultatelor unui test scris de evaluare psihologică și a competențelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale și de gestiune a relațiilor interumane.
6. Curriculum vitae perfectat după modelul Europas, specificat în anexa 2 la Regulament.
7. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
8. Cazierul juridic.
9. Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.
10. Alte documente relevante: de confirmare a gradului didactic, de formare continuă, de participare la diferite programe, proiecte educaționale etc.

Dosarele vor fi depuse la adresa: s. Coșnița, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, Direcția juridică și resurse umane, et. III. Tel. de contact: 0-248-44-857.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ATENȚIE! CONCURS! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta