Harta site-ului
Ajutor
Atelierul de lucru cu participarea Direcției construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului
Atelierul de lucru cu participarea Direcției construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului

Pe data de 12.04 2018, specialiștilor din cadrul  DCGCDT dna Nicolaev Eudochia, șef direcție şi dnul Lozanu Vasile, au participat la seminarul cu tema: ,,Experienţa internaţională privind planificarea în domeniul Eficienţei Energetice”.
Training-ul a fost organizat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană, GIZ, Modernizarea Serviciilor Publice locale în  Republica Moldova.
La deschiderea sesiunii de instruire, de asemenea au participat reprezentanții Agenţiei pentru EE în Moldova, IFOK GmbH, Convenţiei primarilor, Ministerul Protecţiei Mediului şi Dezvoltării Regionale Lituania, reprezentanţii GIZ  Moldova și din Croația. În cadrul întrunirii au fost abordate următoarele subiecte:
1. Cadrul  juridic al Republicii Moldova privind planificarea în domeniul Eficienţei Energetice, părţile interesate implicate şi statu-guo.
2. Planificarea participativă în domeniul  Eficienţei Energetice-metode şi exemple internaţionale.
3. Elaborarea Planurilor de Acţiun privind energia durabilă în cadrul Convenţiei   2020.
4. Planificarea în domeniul Eficienţei Energetice în Letonia.
5. Planificarea în domeniul Eficienţei Energetice în Macedonia.
6. Planificarea în domeniul Eficienţei Energetice în Croaţia.
Instruirea vine să ofere cadrul teoretic și practic de sprijin pentru implementarea, elaborarea programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe teritoriul aflat în jurisdicţia autorităţii publice locale.
Convenţia primarilor privind clima şi energia a fost lansată de Comisia Europeană la 15 octombrie 2015 şi este condusă de  V. Parlicov, care vine cu propunerea de  aderare a mai multor locatități din Republica Moldova la această convenţie pentru a atrage mai multe investiţii în domeniul EE. Semnatarii Convenţiei vor lua angajamentul de a realiza obiectivele Convenției europene care vizează reducerea emisiilor de CO2 cu 30% până în 2020 și sporirea rezistenței locale la schimbările climatice.
                             Vasile LOZANU,
Manager energetic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Atelierul de lucru cu participarea Direcției construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta