Harta site-ului
Ajutor
Aspectele calculării contribuţiilor de asigurare socială şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017
Aspectele calculării contribuţiilor de asigurare socială şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017

Inspectoratul Fiscal  de Stat pe r-l Dubăsari, pentru cunoştinţă şi călăuză în lucru,  comunică despre unele aspecte ce ţin de calcularea contribuţiilor de asigurare socială şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017.
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 (nr.286 din 16.12.2016) a fost publicată la 27 decembrie 2017 în Monitorul Oficial nr.472-477/957 din 27.12.2016.
Este de menţionat că tarifele pentru calcularea contribuţiilor de asigurare socială pentru anul 2017 pentru angajatori au fost stabilite la nivelul anului 2016, şi anume:
-    33 % la fondul de salarizare şi alte recompense pentru angajatorii din aviaţia civilă care urmează să aplice acest tarif la calcularea contribuţiilor sociale din fondul de salarizare şi alte recompense achitate persoanelor care activează în condiţii speciale de muncă, conform specialităţilor specificate în anexa nr.6 la Legea menţionată;
-    23% la 2 salarii medii lunare prognozate pe economie, în cuantumul aprobat anual de Guvern pentru angajatorul care activează în domeniul IT şi urmează să calculeze contribuţii în cuantum fix pentru angajaţii care întrunesc condiţiile specificate la art.24 alin.(21) din Legea nr.l 164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2017 a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr 1233 din 11.11.2016 în mărime de 5300 lei);
-    22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1 - 01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, dintre care :
c)    16% la fondul de salarizare şi la alte recompense urmează a fi achitate din mijloacele angajatorului;
d)     6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se vor transfera de la bugetul de stat;
-    pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei calcularea contribuţiilor se va efectua în conformitate cu Legea nr.77 din 21.04.20\6((la acest aspect vor fi prezentate ulterior explicaţii suplimentare după aducerea cadrului legislativ în concordanta cu Legea menţionată );
- 23 % la fondul de salarizare şi alte recompense pentru celelalte categorii de angajatori decât categoriile menţionate anterior.
Concomitent, informăm că pentru anul 2017 a fost majorată, comparativ cu anul 2016, suma contribuţiei sociale stabilite în sumă fixă pentru persoanele fizice care urmează în mod obligatoriu să se asigure la sistemul public de asigurări sociale în mod individual şi constituie 7512 lei (persoanele fizice sunt specificate la pct.1.6 şi pct.1.7 din anexa nr.3 la Legea nominalizată).
Potrivit art.5 din Legea nominalizată tariful pentru calcularea contribuţiei individuale de asigurări sociale a fost stabilită în mărime de 6% (analogic anului precedent).
Totodată, este necesar de a ţine cont de faptul că prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 290 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial, nr.478-490, art. 964, din 30.12.2016) s-au modificat prevederile art.21 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale (nr.489 din 08.07.1999) fiind excluse alineatele 3 şi 4 ce stabileau limita bazei anuale de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale (baza anuală de calcul a contribuţiei individuale nu urma să depăşească 5 salarii medii lunare prognozate pe economie). Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017 angajatorii urmează să calculeze contribuţia individuală de asigurări sociale din suma totală a salariului şi recompenselor calculate fără a determina limita de calcul a acestora.
Spre deosebire de perioada fiscală 2016, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 şi anume în art. 10 alin.(8) s-au stabilit prevederi ce ţin de dreptul Serviciului Fiscal de Stat de a estima prin metode şi din alte surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
în ce priveşte tipurile de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii menţionăm că acestea sunt specificate în anexa nr.5 la Legea nominalizată şi acestea sunt analogice celor care au fost stabilite pentru anul 2016.
Vizavi de primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală informăm că tarifele stabilite pentru calcularea primelor ce se determină în cuantum procentual din salariu şi alte recompense sunt stabilite prin art.4 alin.(l) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017, nr. 285 din 16.12.2016 (Monitorul Oficial nr.472-477/955, din 27.12.2016) şi constituie 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori specificate în anexa nr. 1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002.
De asemenea, pentru categoriile de plătitori persoane fizice care urmează să se asigure în mod individual la sistemul public de asigurări medicale (specificaţi în anexa nr.2 la Legea nr.1593 din 26.12.2002, cu modificările şi completările ulterioare) a fost stabilită suma primelor analogică anului 2016, în mărime de 4056 Iei.
Conform alin.(3) şi (4) al art.4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017, persoanele fizice care sunt stabilite în calitate de plătitori ai primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă (persoanele specificate în anexa nr.2 la Legea nr.1593 din 26.12.2002) şi vor achita prima menţionată pînă la 31 martie 2017 vor beneficia de o reducere respectiv de 50% (persoanele specificate la pct.l lit.b-e, pct.3 şi pct.4 din anexa nr.2 la Lege) sau 75% (persoanele specificate la pct. 1 Ut. a) anexa nr.2 dacă nu fac parte concomitent la categoria specificată la pct.l lit.b) - e) şi la pct. 2 din anexa nr.2 la Legea nominalizată) din suma stabilită pentru anul 2017 în mărime de 4056 lei.

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aspectele calculării contribuţiilor de asigurare socială şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta