Harta site-ului
Ajutor
Aspecte privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
Aspecte privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 până la 25 martie a anului curent.
Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obţinut de aceştia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.
Contribuabilii, persoane juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declaraţia/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.
Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declaraţiilor şi a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017.
Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligaţia de a depune Declaraţia/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) şi (Forma UNIF14).
Impozitul pe venit se determină conform art.15 şi art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice şi fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2016.
 
Prezentarea Declaraţiei /Dării de seamă de către agenţii economici pentru perioada fiscală 2016
 
Categoria  contribuabiluluiCota impozituluiDarea de seamă privind venitul obţinut prezentatăTermenul de prezentare
Persoanele juridice, altele decât cele menţionate12%Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)25 martie
Persoane juridice ce practică activitate profesională (birourile asociate de avocaţi, birourile asociate de mediatori)12%Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)25 martie
Persoanele fizice ce practică activitate profesională, altele decât notarii şi executorii judecătoreşti7% (până la 29640 lei);
18% (peste 29640 lei)
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)25 martie
Reprezentanţa permanentă a nerezidentului[1]12%Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)25 martie
Întreprinzătorii individuali7% (până la 29640 lei);
18%(peste 29640 lei)
Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)
Declaraţie (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)2
25 martie
Gospodăriile ţărăneşti[2]7%Declaraţia cu privire la impozitul pe venit(Forma VEN12)
Declaraţie (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)
25 martie
Persoane juridicecare nu suntsubiecţi ai impunerii cu TVA[3]3%Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională (forma IVAO 15)25 martie

Contribuabilii, care nu vor depune declaraţiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 şi, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, şi anume:
  • 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
  • 200 lei,pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
  • 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţineinformaţie neautentică;
  • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice.
Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).
 
[1]Art.75 alin. (2) din Codul fiscal.
[2]Gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
[3]Încondiţiile art.541 din Codul fiscal.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aspecte privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente anului 2016 pentru persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta