Harta site-ului
Ajutor
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoră activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.
Dat fiind faptul că termenul de prezentare a Declarației, în anul 2018, survine în ziua de odihnă, termenul de prezentare a acesteia, conform prevederilor art.129 pct. 8) din Codul fiscal, se transferă pentru data de 26 martie 2018.
Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.
Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal.
Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 26 martie 2018.
Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal, pentru anul 2017.
Pentru aspecte mai detaliate de prezentare a declarațiilor menționate în funcție de categoria de contribuabil recomandăm să consultați Baza Generalizată a Practicii Fiscale.
Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal, și anume:
- 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
- 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
- 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
- amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.
De menționat, că, în scopul facilitării depunerii declarației cu referire la impozitul pe venit pentru anul 2017, SFS își va extinde programul de muncă:
- regimul de lucru pentru ziua de 23 martie 2018 se prelungește cu două ore;
- se stabilesc zile lucrătoare zilele de 24-25 martie 2018 – de la 8:00 până la 15:00;
- regimul de lucru pentru ziua de 26 martie 2018 se prelungește cu două ore.
Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).
Direcţia deservire fiscală Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta