Harta site-ului
Ajutor
Asistenţa Socială- Azi şi mâine
Asistenţa Socială- Azi şi mâine

Asistenţii sociali întăresc comunităţile din care fac parte, deschid noi orizonturi pentru cei dezavantajaţi într-un fel sau altul, iar prin intervenţiile lor contribuie în fiecare zi la îmbunătăţirea calităţii vieţii a celor aflaţi în dificultate. O meserie ca aceasta îşi merită din plin sărbătoarea dedicată Zilei lucrătorului din sfera Asistenţei Sociale.
Interviu realizat cu dl Vladimir Vancea, şeful Direcţiei Asistenţă Socială.

1.   Cine sunt membrii Direcţiei asistenţă socială, Dubăsari?
-         Vladimir Vancea – Şef DAS
-         Bacioi Elena – Contabil-şef
-         Gorobeţ  Irina –Şef Serviciului asistenţă socială comunitară
-         Postavic Olesea- Specialist principal în asistenţa socială
-         Lipceanu Ana- Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi
-         Constantinov Elena – Specialist principal în domeniul protecţiei sociale a copilului
-         Botnari Eugen – Specialist principal în problemele drepturilor copilului
-         Coica Ghenadii- Felcer-protezist
-         12 Asistenţi sociali
-         23 Lucrătorii sociali, angajaţi în serviciu de îngrijire socială la domiciliu.
 
2.   Ce servicii prestează Direcţia asistenţă socială?
-         Serviciul ajutor social;
-         Serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
Serviciul asistenţă socială comunitară are drept scop prestarea asistenţei sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel de comunitate
De asemenea cel mai important serviciu prestat în cadrul SASC este implimentarea Legii nr.133 din13.06.2008 cu privire la ajutorul social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru  familiile defavorizate prin acordarea unei sume băneşti stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia acesteia de asistenţă socială.
 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu presupune o gamă de servicii acordate prin măsuri de prevenire şi îngrijire în comunitate persoanelor dependente pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît de posibil, în casele proprii. Persoana responsabilă de prestarea acestui serviciu este lucrătorul social care a beneficiat de o instruire specială în domeniul îngrijirii. 
3.   Căror categorii de persoane se adresează serviciile de asistenţă socială?
De asistenţă socială beneficiază comunitatea ca un tot întreg, persoanele şi familiile care, din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure un nivel decent de viaţă, şi anume: familii fără venituri sau cu venituri mici; copii cu disabilităţi pînă la vîrsta de 18 ani; persoane cu disabilităţi; familiile cu mulţi copii;  familiile monoparentale cu copii; persoanele vîrstnice; copii şi tinerii aflaţi în conflict cu legea, victimile violenţei domestice, şomerii, precum şi alte categorii de persoane şi familii aflate în dificultate. 
4.  Cine poate beneficia de servicii de îngrijire socială la domiciliu?
De Serviciul de îngrijire socială la domiciliu beneficiază: persoanele care au atins vîrsta de pensionare, bătrîni solitari, lipsiţi de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane (prieteni, rude. vecini); invalizii cu soţii şi soţiile din rîndurile bătrînilor şi invalizilor, ce au nevoie de ajutorul cuiva şi nu au copii apţi de muncă în localitatea unde trăiesc şi nu suferă de alcoolism, boli psihice sau infecţioase.
5.   Cu ce probleme se confruntă angajaţii din sfera asistenţii sociale?
Salarii mici şi probleme mari (rîde...) 
6.  Organizaţi cursuri de specializare pentru referenţii sociali din raion?
La nivel de raion nu se organizează cursuri pentru asistenţii sociali, însă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei organizează seminare şi cursuri atît pentru asistenţii sociali, cît şi pentru specialiştii din cadrul Direcţiei asistenţă socială.
De asemenea  Direcţia organizează lunar întruniri împreună cu asistenţii şi lucrătorii sociali, unde aceştia sînt instruiţi de către şeful DAS şi specialişti, despre schimbările care au loc în domeniul social.
7.Referitor la calitatea serviciilor de asistenţă socială, ce ar trebui de îmbunătăţit?
Scopul Asistenţei Sociale este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor în dificultate, de a direcţiona serviciile sociale spre cei mai săraci şi vulnerabili, identificaţi în baza evaluării nevoilor individuale şi de a ne consolida eforturile pentru a oferi asistenţă socială celor ce au nevoie de ea, racordînd-o la nevoile beneficiarilor.
8.De obicei, cum marchează asistenţii sociali ziua lor profesională?
Toţi angajaţii din sfera asistenţei sociale sunt invitaţi la un concert festiv, în cadrul căreia sunt desemnaţi cu diplome cei mai activi şi devotaţi angajaţi, după care ne adunăm cu toţii la o masă frumoasă de sărbătoare. 
9. Aveţi un mesaj de felicitare pentru toţi angajaţii din domeniul asistenţei sociale?
Aş vrea ca cu prilejul acestei zile frumoase, şi anume a Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, să Vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Dumneavoastră lucraţi cu cele mai sensibile categorii de persoane, care necesită grijă şi atenţia deosebită din partea statului.
Sperăm că în această zi vă veţi bucura de recunoştinţa celor de care aveţi grijă, pentru bunătatea Dumneavoastră, compasiunea şi profesionalismul cu care vă exercitaţi munca.
Cu ocazia Zilei lucrătorului din sfera asistenţei sociale a populaţiei vă dorim multă sănătate, succese şi vise realizate, răbdare şi putere, pentru exercitarea muncii.
 

Olga Cibotenco

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Asistenţa Socială- Azi şi mâine - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta