Harta site-ului
Ajutor
Asistență stomatologică mai bună pentru cetățenii raionului
Asistență stomatologică mai bună pentru cetățenii raionului

La data de 16 martie curent, efectivul Î.M. ”Centrul Stomatologic” Dubăsari și-a prezentat raportul de activitate pe parcursul anului 2015, în cadrul ședinței de bilanț cu Președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI.
Î.M. ”Centrul Stomatologic” a fost fondat în 2014 prin decizia Consiliului Raional Nr. 01-13 din 27.02.2014, înregistrată la Ministerul Justiției la 24.03.2014, iar activitatea ca persoană juridică își începe la 01.04.2014 - instituție publică la autogestiune. La moment în gestiunea centrului se află:
- 9 cabinete stomatologice amplasate în CMF din localitățile raionului.
- laboratorul pentru protezare dentară.
- contabilitatea și arhiva Centrului Stomatologic.
Toate cabinetele stomatologice dispun de autorizare sanitară de funcționare; sunt acereditate de  Consiliul Național de Evaluare și Acreditare; sunt dotate cu aparate de calcul și control; toate cabinetele sînt funcționale și dispun de necesarul pentru a-și desfășura activitatea profesională.
În cadrul centrului activează 7 medici stomatologi, 3 asistenți medicali,1 contabil și 1 tehnician dentar.
Activitatea de bază este acordarea asistenței stomatologice populației raionului. În anul 2015 serviciul stomatologic a fost asigurat prin funcționarea a 8 cabinete  stomatologice, 7 din ele au fost amplasate în CMF:
 • Pîrîta - responsabil medic stomatologic - Ion EȘAN;
 • Doroțcaia - responsabil medic stomatologic - Irina CEALOVA;
 • Cocieri - responsabil medic stomatologic - Mihai VĂZDĂUȚANU;
 • Ustia și Holercani - responsabil medic stomatologic - Dorel ANDRIEȘ;
 • Molovata - responsabil medic stomatologic - Andrei MÎRZA;
 • Oxentea - Vacant
 • 2 cabinete amplasate în Secția medicilor de familie Coșnița - responsabili medic stomatolog - Nadejda GANDRABURA și Sergiu ȚANGA.
Acordarea asistenței stomatologice populației constă din două compartimente:
 1. Acordarea asistenței medicale în cadrul obligatoriu de asistență medicală stomatologică - partea contractantă. Conform contractului încheiat cu CNAM pentru 2015, Centrului i s-au alocat 397,042 lei pentru acordarea asistenței stomatologice la 22,112 asigurați.
Realizarea volumului de asistență medicală stomatologică include:
 • Organizarea obligatorie anuală cu examinarea medicală a copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani din cadrul grădinițelor și instituțiilor de învățămînt preuniversitare.
 • Examinarea și sanarea gravidelor și invalizilor.
 • Acordarea asistenței medicale în situații de urgență stomatologică.
2. Acordarea asistenței medicale stomatologice - prestări servicii. Se efectuează doritorilor de a primi asistență stomatologică dentară cu materiale compozite și fotopolimerizante; extracții dentare indolore; protezarea dentară, ș.a.
Prestările se efectuează conform Catalogului unificat de prețuri pentru serviciile medico-sanitare abrobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1020 din 29.12.2011.

Totodată, în cadrul întrunirii au fost menționate prioritățile și obiectivele pentru 2016. Centrul Stomatologic pune accentul și în continuare pe:
1. Profilaxia maladiilor Oro-Maxilo-Faciale contingentelor organizate ( școli, grădinițe).
2. Perfecționarea cadrelor, obținerea gradului de calificare.
3. Trecerea la protocoale, clinice standartizate.
4. Întreprinderea măsurilor pentru angajarea lucrătorilor medicali în locurile vacante și nu în ultimul rînd vigilența oncologică.

Una din problemele greu rezolvabile a Centrului Stomatologic este utilajul învechit. Conform programului s-a început reutilarea utilajului învechit. În 2015 au fost procurate pentru toate cabinetele stomatologice dulapuri poststerilizatori, totodată au fost procurate 2 dulapuri pentru sterilizare cu aer uscat.
În concluzii, ca rezultat a separării de la IMSP Centrul de sănătate Dubăsari și fondării Centrului Stomatologic, a fost o necesitatea prin care a avut de cîștigat atît pacienții cît și medicii stomatologi, și anume:
- s-au mărit investițiile de la 292,515 lei în 2014 la 397,042 lei în 2015.
- s-a efectuat reparația în toate cabinetele stomatologice.
- s-a început și reutilarea utilajului medical.

Din motiv că utilajul stomatologic este foarte costisitor reutilarea decurge greu și este de lungă durată. În acest context, pentru îmbunătățirea deservirii stomatologice a populației și în vederea ridicării calității lucrului medicinii stomatologice, Președintele raionului Dubăsari dl Gr. POLICINSCHI a subliniat importanța procurării unui aparat rentgen digital în cadrul Centrului stomatologic. La acest capitol, președintele raionului a menționat necesitatea întreprinderii măsurilor de urgență, ca în cel puțin 3 luni de zile să fie procurat și instalat aparatul respectiv. Totodată, a asigurat că va acorda ajutor pentru a identifica sursele financiare necesare pentru procurarea acestuia, însă Centrul stomatologic se obligă să pregătească încăperea, să-l instaleze și să asigure gestionarea aparatului rentgen. Medicii stomatologi au fost entuziasmați de propunerea președintelui raionului și au apreciat pozitiv acest fapt.
                                                                             Sergiu ȚANGA,
Administrator ÎM ”Centrul Stomatologic

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Asistență stomatologică mai bună pentru cetățenii raionului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta