Harta site-ului
Ajutor
Aplicare pentru Programul „Novateca”
Aplicare pentru Programul „Novateca”

La 26 iulie 2012, ora 10.00 în incinta Bibliotecii publice „Alexandru Donici” din or. Orhei a fost organizată şedinţa de orientare unde au fost oferite instrucţiuni şi recomandări pentru a completa corect formularele de înscriere în programul „Novateca”, un program pilot în Republica Moldova lansat de către IREX, care timp de 2 ani, va evalua oportunităţile de facilitare a accesului populației la mijloacele tehnologiei informaționale în Republica Moldova, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice.
Programul va iniția consultări cu principalii factori interesați de biblioteci, va organiza seminare de instruire pentru bibliotecari, precum și va selecta, printr-un proces competitiv, 60 de biblioteci publice din Moldova care vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet. De asemenea, pe întreg teritoriul țării vor fi create 5 Centre Regionale de Formare care vor instrui peste 100 de bibliotecari pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţilor. Programul este realizat datorită sprijinului oferit de Fundaţia Bill şi Melinda Gates în cooperare cu Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).
Pentru a putea aplica la acest proiect este nevoie ca biblioteca raională să completeze formularul în postură de bibliotecă coordonatoare, care la rîndul său, îşi va asuma atribuţiile de  selectare a cel mult 10 biblioteci publice locale din raion pentru  participare în programul "Novateca”. Pentru a participa în concurs,  biblioteca coordonatoare trebuie să prezinte un dosar de înscriere care va conţine formularul bibliotecii coordonatoare, formularele bibliotecilor locale, CV-ul coordonatorului şi o scrisoare de confirmare  pentru fiecare bibliotecă separat de la un furnizor de servicii Internet, ca să certifice că biblioteca poate fi conectată la Internet în bandă largă. Dosarul va fi remis atît în format electronic cît şi prin intermediul poştei pînă la 17 septembrie ora 17.00.În această ordine de idei, iniţiem să organizăm cît mai curînd o întrunire cu şefii de biblioteci publice din raion pentru a fi informaţi despre ghidul aplicantului şi cerinţele unei completări corecte a formularului. Mai mult de cît atît, toţi doritorii pot aceesa pagina web www.glmoldova.md/aplicare-program, unde vor găsi în variantă electronic formularele şi ghidul. Sperăm la o implicare cît mai largă a tuturor bibliotecarelor în programul "Novateca”. La şedinţa de orientare a participat, şefa Direcţiei Cultură şi Turism; specialistul principal DCT; şefa Bibliotecii publice din localitatea Molovata Nouă. Programul Novateca va sprijini iniţiativele în patru domenii cheie: Echiparea bibliotecilor în oferirea accesului public la informaţii; Instruirea profesională a  bibliotecarilor; Dezvoltarea capacităţilor bibliotecarilor; promovarea sprijinului din partea administraţiei publice locale.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aplicare pentru Programul „Novateca” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta