Harta site-ului
Ajutor
Aplicații practice în situații excepționale în raionul Dubăsari
Aplicații practice în situații excepționale în raionul Dubăsari

În conformatitate cu Hotărârea Guvernului 1267 din 21 noiembrie 2016, cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2017, în perioada 25-27 octombrie curent, Raionul Dubăsari  a fost supus controlului  stării protecției civile și desfășurarea aplicațiilor la protecția civilă cu tema ,,Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor seismului, avariilor de producție și epizootiilor”.
Astfel, la data de  27 octombrie 2017, pe teritoriul raionului Dubăsari au fost desfășurate un șir de aplicații practice.
Obiectivele aplicaţiilor date au constat în:
 • Înştiinţarea membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale;
 • Convocarea şedinţei I a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale;
 • Controlul activităţii Punctului de conducere;
 • Aranjarea tehnicii de salvare;
 • Desfăşurarea intervenţiei la lcihcidarea avariei tehnogene cu scurgerea substanşei puternic toxice;
 • Desfăşurarea acţiunilor de salvare-deblocare a persoanelor în urma accidentului rutier;
 • Desfăşurarea evacuării persoanelor, salvarea persoanelor şi stingerea incendiului;
 • Înştiinţarea  şi evacuarea populaţiei din zona pericolului de inundaţie;
 • Reparaţia unui sector de dig;
 • Localizarea focarului de rabie;
 • Distribuirea mijloacelor de protecţie individuală;
 • Instruirea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi Punctului de conducere ale raionului Dubăsari privind organizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale în cooperare cu organele de conducere la nivel de raion, sat (comună), obiectiv economic.
Ziua de 27 octombrie a startat cu convocarea ședinței Comisiei pentru situații excepționale a raionului Dubăsari. Ședința dată a fost prezidată de Președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI care este și președintele Comisiei.
Exercițiile demonstrative s-au desfășurat  la 7 locaţii de bază din teritoriul raionului unde au fost simulate următoarele situații:
Avarie tehnogenă la Staţia de Distribuire a Gazului din sat.Coşniţa unde a fost lichidat focarul izbucnit în urma avariei tehnogene - instalarea perdelei de apă, evacuarea sinistraților din zona afectată, acordarea primului ajutor medical cu transportarea persoanei sinistrate la instituțiile medicale, organizarea menținerii ordinii publice.
Accident rutier pe autostrada din localitatea Doroţcaia unde au fost petrecute acțiuni de salvare-deblocare (lucrări de descarcerare) la lichidarea consecințelor accidentului de transport, acordarea primului ajutor medical, triajul și transportarea sinistraților la instituțiile medicale, organizarea menținerii ordinii publice.
Incendiu la Liceul Teoeretic Doroţcaia unde a fost evacuat personalul și elevii din clădire în urma seismului. Serviciile Protecției Civileau intervenit la deconectarea surselor de alimentare vitală,  acțiunile de salvare deblocare, localizarea și stingerea inceniului la etajele superioare, salvarea și evacuarea persoanelor blocate (sinistrate) la etajele superioare din focarele incendiate, acordarea primului ajutor medical și transportarea sinistraților la instituțiile medicale, organizarea menținerii ordinii publice.
Pericol de inundaţie în sectorul de jos al s. Doroţcaia cu organizarea  înștiințării populației din zona pericolului de indundație, organizarea evacuării populației și bunurilor materiale din zona inundației; Efectuarea lucrărilor de reparație a unui sector de dig, organizarea menținerii ordinii publice
Rabie, animal sălbatic mort găsit în urma seismului în localitatea Doroţcaia. Aici au fost desfășurate acțiuni de lichidare a focarului de rabie.
Cazarea sinistraţilor în Casa de cultură a sat. Doroţcaia, prin organizarea punctului de înregistrare și cazare a sinistraților.
Activitățile practice au încheiat cu organizarea celei de-a II-a Ședințe a Comisiei pentru Situații excepționale a raionului Dubăsari, președinte dl Grigore Policinschi. Ședința a fost petrecută în Casa de cultură a s. Doroțcaia, unde au fost efectuate totalurile activității desfășurate.
Sergiu GATMAN,
Secția situații excepționale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aplicații practice în situații excepționale în raionul Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta