Harta site-ului
Ajutor
Apel de propuneri pentru proiectele culturale
Apel de propuneri pentru proiectele culturale

 

Ministerul Culturii inițiază concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2016.După elaborarea proiectului, organizațiile interesate vor depune dosarul de participare prin completarea unui formular on-line fără înregistrare-autentificare, logare..

La selectarea ofertelor se vor lua în considerare următoarele criterii:

·  importanţa culturală a proiectului;

·  actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele şi acţiunile strategiei de dezvoltare a culturii naţionale;

·  importanţa socială a proiectului;

·  durabilitatea proiectului; capacitatea asociaţiei de a realiza proiectul;

·   impactul proiectului;

·  capacitatea asociaţiei de a atrage resurse financiare şi parteneri;

·   fundamentarea obiectivelor;

·  motivarea bugetului.

Documente necesare.Dosarul de participare trebuie să cuprindă:

·  Solicitarea de participare la concurs (anexa nr. 1);

·  Proiectul cultural (anexa nr. 2);

· Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului (anexa nr. 3);

· Datele privind persoana juridică (anexa nr. 4);

· CV-ul directorului de proiect;

· Copia statutului organizaţiei;

· Copia deciziei de înregistrare a organizaţiei;

· Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar);

· Copiile situaţiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, subordonat Biroului Naţional de Statistică (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani);

· Certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani);

· Certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa obligaţiilor restanțe faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite (pentru asociațiile care au stagiu de activitate de peste 3 ani).

Pentru mai multe detalii accesaţi pagina web http://www.mc.gov.md/ro/content/proiecte-culturale-2016 sau la numărul de telefon (0248)44746- Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere (022) 234 028-Ministerul culturii- Serghei Boboc, consultant principal, Direcția Arte, învăţămînt artistic şi industrii culturale.

 Direcţia dezvoltare economică,investiţii şi relaţii transfrontaliere

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Apel de propuneri pentru proiectele culturale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta