Harta site-ului
Ajutor
AOFM-servicii pentru populație
AOFM-servicii pentru populație

    Munca trezește și educă ascultarea ,stapînirea de sine, atenția ,

                                                                                                  siguranța  și răbdarea (Samuel  Smiles)

Persoanele  ce  fac parte din categoria de șomeri și  sunt  în  căutarea unui loc de muncă  pot   beneficia de serviciile agenției pentru ocuparea forței de muncă. Pentru toți doritorii din r. Dubăsari  ce  vor să se plaseze în cîmpul muncii sunt așteptați  în  s.Cocieri la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Aici specialiștii în domeniu Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari; Nadejda Bondarenco, contabil-șef; Tatiana Iașciuc, specialist superior sunt dispuse  să vă ofere o mînă de ajutor.
 E bine să știți că, agenția pentru ocuparea forței de muncă  promovează  strategiile și programele de stat în  domeniul  dezvoltării  pieței  forței de muncă, prevenirea șomajului și combaterea  efectelor sale sociale.  Misiunea  AOFM  este  susținerea implementării  strategiilor naționale pentru ocuparea forței de muncă, prin asigurarea accesului egal la programe și servicii de ocupare calitative și bine direcționate. AOFM dispune de două tipuri de măsuri: pasive și active. Măsurile active se bazează pe formarea profesională a șomerilor, organizarea seminarelor training  și  tîrgurilor  unde se întîlnesc  șomerii și agenții economici față în față. Cele pasive se ocupă cu ajutor de șomaj, alocație de integrare  sau reintegrare profesională. Persoanele șomere trebuie să apară cu dovadă în formă de cerere că sunt în căutarea unui loc de lucru și să fie prezenți la agenție AOFM o dată la 30 de zile calendaristice. Persoana dispune de ajutor de șomaj  numai în cazurile de: 
-    Demisie, în urma căruia persoana primește 30% din salariu mediu (minim 1000 lei);
-    Reducerea personalului, în urma căruia persoana are 50% din salariu mediu;
-    Expirarea contractului sau încheierea sezonului, persoanele  primesc 40% din salariu;
Durata de plată  este de 6 luni calendaristice dacă persoana deține un staj de cotizare pînă la 5 ani, 9 luni calendaristice dacă are stajul între 5-10 ani și 12 luni dacă are mai mult de 10 ani.
Nu beneficiază de ajutor de șomaj persoanele care, la data solicitării drepturilor refuză neîntemeiat un loc de muncă corespunzător sau participă la servicii de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de agenți .
Acte normative în baza cărei își desfășoară activitatea  AOFM:
1) Legea 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
2) Legea Codul muncii al Republicii  Moldova  nr. 154-XV din 02.03.2003.
3) Legea 39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare  de susținere a activității de intreprinzători desfășurate în localitatea din stînga Nistrului a r. Dubăsari.
Conform legii 39 –XVII din 02.03.2006 și hotărîrea de Guvern 1100 din 09.10.2007 AOFM are la bază beneficiari de ajutor de șomaj și alocații de integrare sau reintegrare profesională cu statut special. Beneficiarii sunt persoanele care sunt deținători de terenuri agricole după traseul Rîbnița –Tiraspol și accesul limitat la ele. Ca să beneficiezi de ajutor de șomaj și alocații cu statut special persoanele sunt obligate să lucreze în folosul comunității cel puțin 15 zile lunar sau să fie angajați la agenți economici care prelucrează pămînturile după traseu cel puțin 15 zile dovadă fiind listele și actele cu privire la îndeplinirea lucrărilor de către șomeri cu statut special. Listele și actele sunt semnate și aprobate de către primarii localităților și președintele raionului. Mărimea ajutorului de șomaj cu statut special este de 700 lei lunar și alocații de integrare cu statut special este de 400 lei lunar. De ajutor de șomaj beneficiază persoanele cu staj de cotizare cel puțin 9 luni și de alocații cei care nu au staj de cotizare.
Proceduri standart:
1) Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă Nr. 862 din 14.07.2003;
2) Hotărîrea Guverului Republicii Moldova Nr.1100 din 09.10.2007;
3) Hotărîrea Guvernului despre aprobarea procedurii de înregistrare și examinare a cererilor pentru acordarea alocației de integrare sau reintegrare  profesională Nr. 888 din 02.08.2004;
4) Hotărîrea pentru aprobarea procedurii  de antrenare a șomerilor la lucrările publice Nr. 1121 din 14.10 2004.

Serviciile oferite de AOFM:
- Servicii de informare și consultări privind Piața Muncii;
- Serviciile de mediere, includ informarea șomerilor despre locurile de muncă libere din raion cît și la nivel de țară precum și condițiile de ocupare a lor. Tot aici se apelează la medierea electronică unde sunt accesate portalurile: www.angajat.md, www.jobmarket.gov.md;
În cadrul  Agenției sunt organizate Seminare informative, seminar - training Clubul Muncii, în colaborare cu administrația publică  locală  și agenții  economici din raion sunt organizate  Tîrguri a Locurilor de Muncă.
- Servicii de informare și orientare profesională ce include: informarea șomerilor despre cursurile de informare profesională, și  care sunt cele  mai solicitate pe piața muncii și orientarea acestora. Cursurile sunt gratuite, toate cheltuielile sunt acoperite din banii AOFM. Sunt organizate cursuri pentru aproximativ 19 meserii din diferite domenii: Manager antreprenor, operator PC,  lacătuș- electrician, chelner-barman, frizer, contabil (perfecționare),  secretară, bucătar-cofetar, manichiuristă-pedichiuristă,  vînzător, cosmetician -vînzător articole cosmetice, croitor-cusător,  tîmplar-dulgher, fierar-betonist, tencuitor-zugrav-plăcător, electrogazosudor, lăcătuș-electrician, electromontor, lăcătuș la repararea automobilelor, lăcătuș instalator  tehnică  sanitară.

       -Servicii de stimulare a ocupării forței de muncă ce include:
     1) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor superioare de învățămînt studiile cărora au fost finanțate de la buget de stat;
      2) stimularea mobilității forței de muncă;
      3) stimularea antrenării șomerilor la lucrări publice;         
       -Servicii de protecție socială în caz de șomaj.
     1) acordarea ajutorului de șomaj;
     2) acordarea alocației de integrare sau reintegrare profesionala;
Realizarea măsurilor pe piața forței de muncă s-a efectuat în baza planului acțiunilor agenției pentru anul 2014 privind promovarea politicilor pe piața forței de muncă și sunt caracterizate cu următorii indicatori:
-    au fost înregistrate  479 locuri de muncă vacante;
-    a fost acordat sprijinul la plasarea în cîmpul muncii 136 pers;
-    au fost antrenați la lucrări publice 9 șomeri;
-   s-a organizat 2 tîrguri (s.Molovata Nouă -10 agenți economici și prezentate 35 locuri de muncă vacante, participanți 60 șomeri, angajați  doar 8 șomeri, Oxentea -  4 agenți economici, 65 locuri de muncă, 32 persoane participante) ale locurilor de muncă.
-    au fost desfășurate 7 seminare cu agenți economici și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
-    au absolvit cursurile de formare profesională 35 persoane;
-    au beneficiat de ajutor de șomaj 537 persoane; 
-    au beneficiat de serviciile de mediere a muncii circa 202 persoane;
-    au beneficiat de alocație de înregistrare sau reintegrare profesională 50 șomeri.
La fel AOFM în fiecare an face chestionarea agenților economici  din r. Dubăsari. Prognoza pieții muncii se desfășoară în fiecare an începînd  cu toamna anului  2009. Aici sunt selectați din raion 35-40 de agenți economici cu diferite ramuri de activitate. Astfel, se prognozează și se depistează locurile de muncă vacante pentru următorul an.
Totuși cele mai afectate de șomaj rămîn a fi persoanele cu vîrsta cuprinsă între 30-49 și 50-65 care se înregistrează mai greu pe piața muncii și sunt solicitate mai puțin de cătrea angajatori. De la începutul anului au fost repartizate persoanele după  durata șomajului de 30-49 ani -631 persoane și de la 50 -65  ani -389 persoane. Mai des întîlnite în rîndurile așteptării unui loc de muncă sunt femeile. De la începutul anului au fost plasați la evidență 813 persoane dintre care 411 fiind femei.
Prin programele și serviciile prestate, AOFM promovează dezvoltarea  economică  și  bunăstarea socială a persoanelor active, apte de muncă.

          AOFM este plasat în r. Dubăsari s. Cocieri,  str. Țărmului 2 
              Telefon de contact : 0248 93360; 0248 52462        
                                                                                                                       

Braescu Mariana, secretar dactilograf

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

AOFM-servicii pentru populație - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta