Harta site-ului
Ajutor
Anunţ privind selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile în calitate de membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare
Anunţ privind selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile în calitate de membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare

În vederea implementării Legii  nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare, prin concurs, a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care împreună cu autorităţile administraţiei publice vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru.

Selectarea reprezentanţilor sectorului privat va fi efectuată conform următoarelor criterii:

1. Minim trei ani de activitate;

2. Forma de proprietate:

-      societate pe acţiuni;

-      societate cu răspundere limitată.

3. Anexa nr. 2 a Bilanţului Contabil - „Raportul de profit şi pierdere";

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

-      Experienţa anterioară a organizaţiei de participare în proiecte de angajament public;

-      Disponibilitatea candidatului de a se implica în activităţile specifice ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;

-      Disponibilitatea de a participa la şedinţele Consiliului.

Selectarea reprezentanţilor societăţii civile va fi efectuată conform următoarelor criterii:

1. Minim trei ani experienţă în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanţate de donatori internaţionali;

2. Minim trei ani experienţă în promovarea parteneriatelor locale şi regionale;

3. Experienţa şi calificările relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD;

4. Scrisoare de motivație a candidatului la funcția de membru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru.

Avantaj pentru selectarea reprezentanţilor societăţii civile va constitui experienţa în activităţile conexe dezvoltării regionale, în implementarea proiectelor inter-raionale şi/sau transfrontaliere.

Organizaţiile interesate vor expedia în adresa Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, prin poşta electronică cu menţiunea „Dosar CRD Centru Sector privat / Societate civilă [ denumirea organizaţiei][numele raionului]", următoarele documente:

-         CV-ul organizaţiei;

-         CV-ul persoanei care va reprezenta organizaţia în CRD;

-         Scrisoare de motivaţie a candidatului nominalizat pentru funcția de membru al CRD, din partea instituției participante;

-         Copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii / ONG;

-         Anexa nr. 2 a Bilanţului Contabil - „Raportul de profit şi pierdere" (pentru reprezentanții sectorului privat).

Poşta electronică a Agenției de Dezvoltare Regională Centru:

ADR Centru:      oficiu.adrc@gmail.com

În baza dosarelor prezentate, Comisia, va selecta din fiecare raion cîte un reprezentant al sectorului privat şi al societăţii civile cu statut de membru al CRD Centru.  Data limită pentru recepţionarea dosarelor este de  29.07.2015.

Pentru informaţii suplimentare,  tel. de contact:

Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere, Consiliul raional Dubăsari  0248 44 746

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:       Dorin ANDROS            022 204 543

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru:                  Ala BRAGOI                0 268 26560

                                                             

                                                                      Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ privind selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile în calitate de membri ai Consiliului Regional de Dezvoltare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta