Harta site-ului
Ajutor
Anunţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică
Anunţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică

Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficienţă Energetică anunţă lansarea procedurii de colectare a proiectelor finanţate din Fond. Grupul ţintă al proiectelor ce vor fi finanţate în anul 2012 sunt:

1. Obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:
− să fie funcţional;
− prioritate acordată solicitanţilor care nu au beneficiat de programe sau proiecte cu caracter similar în ultimii 5 ani.

2. Sectorul privat (industrie, comerţ, construcţii, etc.).

Criteriile de selectare a proiectelor:
a)      atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime;
b)      cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori economici, tehnici etc.;
c)      proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;
d)     suma solicitată pentru finanţare a proiectului din partea Fondului să fie în concordanţă cu limitele de finanţare a proiectelor, 50 000 – 3 000 000 lei;
e)      contribuţia din sursele proprii ale beneficiarelor de proiecte să fie de cel puţin 20%;
f)      proiectele în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de 7 ani;
g)     proiectele în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen maxim de recuperare de 15 ani;
h)     beneficiarul de proiect să nu aibă datorii aferente la bugetul public naţional, precum şi să fie solvabil.

Setul de documente necesare:

-        Beneficiarul proiectului trebuie să se adreseze printr-o scrisoare, depusă în adresa Fondului, prin care se va solicita finanţarea proiectului. La scrisoare se va anexa:
-       Propunerea iniţială de proiect, Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12.06.2012,Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012 declaraţie semnată cu privire la asumarea răspunderii;
-       Chestionarul de evaluare a impactului asupra mediului; Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică, Hotărîrea Guvernului cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică nr. 401 din 12.06.2012,Monitorul Oficial 126-129/448, 22.06.2012;
-        Autorizaţia de mediu pentru proiect;
-        Studiul de fezabilitate sau auditul energetic;

Studiul de fezabilitate sau Raportul de Audit Energetic nu trebuie să fie mai vechi de 12 luni de la data depunerii cererii de participare. Pe copiile Studiului de fezabilitate sau a Raportului de Audit Energetic, precum şi pe copia Caietului de sarcini trebuie să fie aplicată ştampila şi semnătura conducătorului persoanei juridice sau semnătura persoanei fizice care reprezintă beneficiarul.

Documentele urmează a fi depuse pînă la data de 30 septembrie 2012, la sediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068. Mai multe detalii le puteţi obţine la numerele de telefon: (022) 31-10-01, tel. (022) 49-94-44, fax (022) 31-10-01, sau e-mail:office@aee.md, info@aee.md .

Pentru alte detalii accesați http://aee.md/

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ privind lansarea colectării proiectelor pentru a fi finanţate din Fondul pentru Eficienţă Energetică - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta