Harta site-ului
Ajutor
Anunţ privind încadrarea în serviciul militar prin contract
Anunţ privind încadrarea în serviciul militar prin contract

In legătură cu necesitatea lichidării incompletului de funcţii din cadrul trupelor de carabinieri ale MAI, se anunţă selectarea candidaţilor pentru încadrare în serviciul militar prin contract atît din rîndul militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen (dacă au împlinit deja 9 luni de serviciu), cît şi din rîndul militarilor trecuţi în rezerva Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
Condiţiile necesare pentru încadrare la serviciul militar prin contract:
-cetăţenia Republicii Moldova;
-vîrsta cuprinsă între 18 - 35 ani;
-să dispună de pregătire militară (serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau instruirea la catedra militară);
-lipsa antecedentelor penale la candidat şi la rudele sale apropiate, să nu fie sub urmărire penală şi să nu fie debitor de stat;
-să fie apt din punct de vedere medical, înălţimea cel puţin 1,75 m;
-cel puţin studii medii de cultură generală (se admit şi candidaţii cu studii gimnaziale - cu condiţia continuării studiilor pe perioada îndeplinirii primului contract de muncă).
Actele necesare pentru iniţierea procesului de încadrare în serviciul militar prin contract:
-livretul militar;
-copia diplomei de studii (legalizată de notar);
-copia buletinului de identitate şi certificatului de naştere;
-caracteristică;
-foto 9x12 - 1 buc. şi 3x4 - 4 buc.
Vă aducem la cunoştinţa Dumneavoastră că militarii prin contract ai trupelor de carabinieri ale beneficiază de următoarele privilegii:
-vechimea în muncă pentru acordarea pensiei pe linia MAI constituie 25 de ani;
- militarii prin contract au dreptul de a-şi continua studiile în instituţiile de învăţămînt militar superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională. Doritorii de a obţine studii superioare au posibilitatea de a fi înmatriculaţi la studii la Academia  "Ştefan cel Mare” a MAI;
-militarii prin contract, în dependenţă de vechimea în serviciu, au dreptul la concediu anual cu următoarea durată:
a)pînă la 15 ani - 35 de zile calendaristice;
b)de la 15 la 20 de ani - 40 de zile calendaristice;
c)20 de ani şi mai mult - 45 de zile calendaristice.
-militarii beneficiază de dreptul la asistenţă medicală şi la tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, acordate din contul statului în   subunităţile, unităţile şi instituţiile medico- militare;
-sunt asiguraţi material de către stat. Asigurarea financiară a militarului constă în solda lunară şi se acordă în modul şi mărimea stabilite de legislaţia în vigoare (salariul pentru începători - 3200 lei).
-militarii sunt supuşi asigurării obligatorii de stat în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
-militarilor care nu dispun de loc de trai în mun. Chişinău le va fi acordat spaţiu locativ de serviciu.
   Pentru informaţii suplimentare şi pentru depunerea actelor doritorii de a fi încadraţi în serviciul militar prin contract se pot adresa în serviciul resurse umane al unităţii militare 1002 a Departamentului trupelor de carabinieri la MAI (mun. Chişinău, str. Tighina, 34; tel. (022) 27-21-42) http://carabinier.md/

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ privind încadrarea în serviciul militar prin contract - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta