Harta site-ului
Ajutor
Anunţ

În atenţia utilizatorilor 
de mașini de casă și control!

    Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari comunică că, în legătură cu trecerea acelor de ceasornic de la timpul de iarnă la timpul de vară, este necesar ca agenţii economici utilizatori de maşini de casă şi control (MCC) de a conforma time-rele MCC la timpul real, adică permutarea acelor de cesornic cu o oră înainte.      

    Atenționăm că, dacă în cadrul controalelor privind utilizarea MCC se va depista la MCC variaţii mai mari de 15 minute de la timpul real (excepție făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs), conform stipulărilor pct.8 lit.e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, se va considera că MCC este defectată și contribuabilii vor fi  sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare.
    Suplimentar Vă informăm că, ajustarea timpului, cît și alte lucrări, inclusiv cele de reparație, se efectuează doar la Centrele de Asistență Tehnică pentru MCC, autorizate pentru efectuarea serviciilor respective. 

 

Direcţia administrare fiscală 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta