Harta site-ului
Ajutor
ANUNŢ

Academia Militară a Forţelor Armate „ Alexandru cel Bun” (MD 2023 Chişinău, str. Haltei 23. www.army.md) anuţă selectarea tinerilor şi tinerelor pentru studii în anul  de studii  2016-2017.
Candidaţii la admitere trebuie să fie cetăţeni şi cetăţence  ai Republicii Moldova, la momentul începerii concursului de admitere, să aibă vîrsta cuprinsă între 18 – 23  ani (pentru candidaţii ce nu au îndeplinit serviciul militar), 18 - 25 ani (pentru candidaţii ce au îndeplinit serviciul militar în termen sau în termen redus), să dispună de diplomă de bacalaureat sau certificat de studii, care confirmă că este elev absolvent al clasei XII liceale,pînă la deţinerea diplomei, apţi din punct de vedere medical.
Durata studiilor – 4 ani. Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni.
În Academie se studiează limbile moderne (engleza, franceza) şi se dezvoltă abilităţile de comunicare şi liderizm.
Cazarea, hrana, echipamentul şi instruirea sînt gratis.
Gradul militar primit la absolvire „locotenent”, calificarea „inginer licenţiat în exploatarea transportului auto” sau „inginer licenţiat în exploatarea teleradiocomunicaţii”, permis de conducere categoria „C”.
      Actele necesare:
-    cererea tip, depusă în organul administrativ-militar teritorial;
-    copia certificatului de naştere;
-    copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent;
-    cazierul judiciar;
-    copia actelor de studii;
-    referinţa de serviciu eliberată de la ultimul loc de muncă sau de către instituţia de învăţămînt pe care a absolvit-o sau în care îşi face studiile;
-    curriculum vitae;
-    fişa de cunoaştere;
-    anchetă (se complectează de instituţiile preuniversitare sau la locul de muncă)
-    6 fotografii color 3x4 cm;
-    copia adeverinţei de recrut;
-    fişa medicală.
Actele se depun la Secţia administrativ-militară Dubăsari, s. Cocieri, str. Independenţei,11. Telefon de contact  52-777.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ANUNŢ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta