Harta site-ului
Ajutor
Anunţ

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Raionului Dubăsari în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în ocuparea forţei de muncă (perioada determinată).

La concurs pot candida persoanele care intrunesc  următoarele cerinţe: 
•    deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
•    studii superioare universitare de licenţă sau echivalente, în domeniul psihologiei, pedagogiei, asistenţei                sociale,administraţiei publice;
•    cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, 
•    cunoaşterea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, prevederile legislaţiei muncii în vigoare, actelor         legislative/normative ce reglementează activitatea funcţionarilor publici; 
•    posedă limba de stat şi limbii ruse;
•    sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
•     nu au antecedente penale.
Actelel necesare pentru participare la concurs (dosarul de concurs):
•    cerere de participare;
•    copia buletinului de identitate; 
•    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de         specializare;
•    copia carnetului de muncă;
•    cazierul judiciar. 

Documentele pentru participare la concurs pot fii depuse  în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la adresa: s. Cocieri, str. Ţărmului nr.2 . Toate actele se prezintă în copii și original pentru verificare.
Pentru informaţii adăugătoare va puteţi adresa la nr. de tel: 0248 52-462 sau la adresa nadejda.avxentiev@anofm.md.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunţ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta