Harta site-ului
Ajutor
Anunț - funcții vacante
Anunț - funcții vacante

Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante și posturi de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorității publice:

  1. Contabil-șef, Secția prestații sociale, Direcția asistență socială și protecția familiei (funcție publică de execuție vacantă);
  2. Specialist principal în problemele planificării și dezvoltării producției vegetale și animaliere, Direcția agricultură și cadastru (funcție publică de execuție vacantă);
  3. Secretar-dactilograf, Serviciul de informare și transparență, Secția informare, transparență și relații cu publicul (post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice);
  4. Administrator superior baze de date, Serviciul de informare și transparență, Secția informare, transparență și relații cu publicul (post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice);
  5. Specialist lucrul cu tineretul, Serviciul promovarea politicilor pentru tineret (de preferință platoul Ustia).

Actele necesare pentru participare la concurs:
- cerere;
- CV-ul personal;
- diploma de studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi specializare (copia);
- buletin de identitate (copia);
- carnet de muncă (copia);
- livret militar;
- certificat medical;
- cazierul juridic.

Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
Cerințele minime de participare la concursul de ocupare a uneia din funcțiile menționate le puteți găsi pe site-ul raionului www.dubasari.md, la rubrica Funcții vacante.
Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et.III, Direcția juridică și resurse umane.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunț - funcții vacante - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta