Harta site-ului
Ajutor
Anunț

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională a 420 de cadre didactice. În premieră, costurile acestor cursuri vor fi acoperite integral din bugetul de stat, în cadrul proiectului de asigurare a formării profesionale continue a cadrelor didactice.
Promovarea cursurilor de recalificare are ca scop atât dezvoltarea competențelor profesionale, cât și avansarea în grad didactic odată cu obținerea studiilor inițiale la disciplina predată. Cursurile se vor desfășura în perioada 15 octombrie 2018 – 15 octombrie 2019. Candidații la concursul de admitere trebuie să întrunească următoarele cerințe:

  1. Minim 3 ani experiență didactică confirmată;
  2. Studii de cel puțin nivel 6 ISCED la programe de studii conexe;
  3. Modul psihopedagogic în volum de 60 credite promovat;
  4. Scrisoare de motivație;
  5. Recomandarea OLSDI, în care vor fi indicate: potențialul de dezvoltare profesională a candidatului, importanța cadrului didactic pentru comunitatea locală, necesitatea de recalificare în contextul managementului resurselor umane (șarja didactică atribuită).
Selecția candidaților se va face de către comisiile de admitere din cadrul fiecărei instituții prestatoare.
Perioada de admitere 1-15 octombrie 2018.
În tabelul de mai jos sunt indicate instituțiile prestatoare, datele de contact ale persoanelor responsabile, precum și numărul de locuri oferite pentru fiecare disciplină/specialitate în parte:
Instituția prestatoareDisciplina/SpecialitateaAcordat
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
mun. Chișinău, str. I. Creangă, nr. 1 ,bloc 4, b.1
Date de contact:  Minciuc Valeria, Covalschi Ana
tel.: +373 22 358 372 / +373 22 240 796
e-mail: formarecontinuă2016@gmail.com
            upsc.formarecontinua@gmail.com          
Educație preșcolară85
Educație primară50
Limba și literatura română20
Limba și literatura rusă20
Universitatea de Stat din Moldova
mun. Chişinău, str. Mateevici, nr. 60
Secția Formare Continuă, bloc central, b. 233
Date de contact:
Tatiana Turchină, Șef Secție Formare Continuă
tel.: +37367436644  
Maria Bîrcă, Șef adjunct Secție Formare Continuă
Tel.: +373 22 245 440+37367435533 
e-mail: formarecontinua.usm@gmail.com
Limba franceză10
Limba engleză10
Istorie și educație civică45
Biologie25
Matematică20
Informatică30
Fizică25
Universitatea de Stat din Tiraspol
mun. Chișinău, str. Gh. Iablocichin, nr. 5, aula 308
Date de contact:
Viorel Bocancea
tel. +373 68155955, +373 79111708 
site UST www.ust.md
Chimie25
Geografie20
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
mun. Chişinău, str. A. Doga, 24/1
Departamentul Formare Profesională Continuă
Bloc de studii nr. 2, etaj 1, b.100/103
Date de contact:
tel.:  +373 22 497 720 -  Gheţiu Adelina, şef DFPC;
        +373 22 438 747 -  Beţivu Olga, metodist.
Educație fizică35
 Total420

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunț - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta