Harta site-ului
Ajutor
Anunț

Consiliul raional Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcții publice vacante:
Șef adjunct, Direcție cultură și turism;
Scopul general al funcției: Implementarea politicii statului în domeniul culturii și turismului, monitorizarea activității a instituțiilor de învățămînt artistic din raion, eficientizare activității instituțiilor de cultură, prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru. 

Sarcinile de bază: 
1. Coordonarea procesului de promovare a politicii de stat și a legislației în domeniul culturii, patrimoniu, muzee și turism;
2. Coordonarea activității în Școlile de arte, instituțiile de cultură și stabilirea relațiilor de colaborare în domeniul cultură;
3. Monitorizarea și organizarea acțiunilor raionale, republicane și internaționale în domeniul culturii.
4. Organizarea activităților artistice și culturale din raion.

Actele necesare pentru participare la concurs:
- cerere;
- CV-ul personal;
- diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională    şi specializare (copia);
- buletin de identitate (copia);
- carnet de muncă (copia);
- livret militar;
- certificat medical;
- cazierul juridic.

Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
Cerințele minime de participare la concursul de ocupare uneia din funcțiile menționate le puteți găsi pe site-ul raionului
www.dubasari.md, la rubrica Funcții vacante.

Bibliografia concursului:
1.  Constituţia Republicii Moldova
2.  Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4.07.2008
3.  Codul de conduita a funcţionarului public
4.  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006
5.  Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 02.02.2000
6.  Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006
7.  Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764 din 27.12.2001;
8.  Hotărîrea Guvernului Nr. 271 din 09.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia
9.  Hotărîrea Guvernului nr. 381 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare din 13.04.2006
10.  Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia nr. 696 din 19.11.2009;
11. Hotărîrea Guvenului privind reglementarea cuantumului plăţilor şi modalitatea de achitare a onorariilor în cadrul acţiunilor culturale nr. 622 din 31.05.2006
12. Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, aprobat prin ordinul Ministrului Culturii nr. 17 din 05.02.2015
13. Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 08.10.2014
14. Regulamentul de activitate a formaţiei artistice de amatori, aprobat prin ordinul Ministrului Culturii şi al Ministrului Finanţelor din 03.10.2006
15. Regulamentul-tip de activitate a Casei de Cultură, aprobat prin ordinul Ministrului Culturii nr.121 din 13 aprilie 2006

Pentru informaţii adăugătoare vă puteţi adresa la nr. de tel: 248 44 857 sau la adresa: s. Coşniţa, str. Păcii, Consiliul raional Dubăsari, et.III, Direcția juridică și resurse umane. 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Anunț - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta