Harta site-ului
Ajutor
Aniversarea a 10 ani de la reinstituirea raionului Dubăsari
Aniversarea a 10 ani de la reinstituirea raionului Dubăsari

La data de 21 iunie curent, în incinta case de cultură din s. Cocieri, unde pe data de 19 iunie 2003 a avut loc prima şedinţă de constituire a Consiliului raional, a fost marcat un eveniment important pentru toţi locuitorii raionului, cei care au stat la temelia reformării acestuia, eveniment dedicat aniversării a 10 ani de la reconstituirea raionului Dubăsari.
La eveniment au fost prezenţi oaspeţi de onoare ca: dl V. Voronin, preşedintele R. Moldova anii 2001-2009, deputat în parlament, dl V. Şova, preşedintele raionului, dl Gr. Policinschi, cetăţenii de onoare a raionului Dubăsari dl A. Miţcu şi dl V. Covalenco, consilieri raionali, primarii localităţilor, serviciile descentralizate, serviciile desconcentrate, asociaţiile obşteşti, agenţi economici, preoţii în frunte cu Protopopul r-lui Criuleni şi Dubăsari, dl T. Pelin.
Unul din promotorii reformelor social-economice, care a mers la un risc enorm, atunci, în anul 2003, stînd la baza, dar şi la cîrma raionului, a ştiut să organizeze un colectiv şi un raion bun pe parcursul acestor 10 ani de activitate, a fost Preşedintele raionului, dl Grigore POLICINSCHI, care în discursul său a menţionat că ,,raionul Dubăsari este unicul raion din R. Moldova ce are administraţie şi activează în stînga Nistrului, este unicul raion din ţară fără oraş de reşedinţă, fără sediu, unicul raion total dispersat teritorial, nu doar geografic datorită rîului Nistru, dar şi administrativ pe 3 platouri despărţite de posturi militare şi posturi neconstituţionale, de vameşi, grăniceri, unicul raion care activează total în regim de securitate, cu consecinţele respective, s. Roghi, Vasilevca, Mahala, Corjova, Doroţcaia, unde sînt şi poliţie şi miliţie şi diferite posturi şi toate acestea în consecinţele condiţiilor războiului din 1992, cu intimidări, persecuţii, arestări, fărădelegi realizate de autorităţile neconstituţionale. De asemenea, dl preşedinte a subliniat că manifestaţia respectivă este un prilej de a menţiona unele momente şi răspunsuri incontestabile :
"1.Importanţa strategică a raionului Dubăsari pentru politica de reintegrare a ţării este evidentă şi primordială.
2.Este o susţinere pentru aceşti 35 mii locutori din localităţile raionului– patrioţi adevăraţi a Statalităţii şi Unităţii teritoria
le a republicii noastre
 Moldova;
3.Astăzi este încă o posibilitate de a face unele totalizări privind succesele şi insuccesele, şi a trasa unele sarcini pentru următoarele perioade.
4.Astăzi, Noi oferim posibilitatea şi locuitorilor, care actualmente sînt şi activează sub jurisdicţia autorităţilor transnistrene, să cunoască că în
raionul Dubăsari, în RM, există viaţă publică, există autorităţi viabile, există şi schimbări pozitive.

5.Întrunirea de astăzi, dialogul cu Dvs este o parte componentă a politicilor de transparenţă şi comunicare permanentă a CR Dubăsari,
 conducerii raionului cu cetăţenii, care după părerea mea trebuie să fie menţinută (chiar dacă cuiva şi nui place) fiind o practică democratică
europeană şi demnă de urmat.
6.Este incontestabil faptul că majoritatea consilierilor, primarilor, angajaţilor CR Dubăsari ce au activat din primele zil
e ale anului 2003 pînă în
prezent, inclusiv colegilor ce activează şi astăzi; angajaţii primăriilor; serviciilor desconcentrate în teritoriu; întreprinderilor şi instituţiilor; tinerii
din localităţi; persoanele cu experienţă - pensionarii; partenerii noştri de dezvoltare atît din ţară cît şi de peste hotare AU DREPTUL MORAL
 ŞI CETĂŢENESC să sărbătorească această zi însemnată şi să SPUNĂ CU MÎNDRIE "NOI AM REUŞIT” să facem o schimbare
 pozitivă în localităţile noastre – să ne afirmăm ca raion – să obţinem o evoluţie semnificativă."

Activînd în condiţii specifice, raionul Dubăsari a fost permanent în vizorul autorităţilor publice centrale, bucurîndu-se permanent de sprijinul şi ajutorul acordat în cele mai dificile momente ale activităţii sale, de către preşedintele RM din anii 2001-2009, dl V. Voronin, care a declarat că ,,raionul Dubăsari este un exemplu al reintegrării. Apreciez mult aportul locuitorilor raionului Dubăsari pentru contrib
uţia adusă în fiecare zi la reintegrarea Republicii Moldova. Acesta este un lucru deloc uşor. Este important ca rolul poporului să crească în procesul de reintegrare”.
Cu susţinerea nemijlocită a d-lui Voronin, atunci cînd în parlament a fost pus spre examinare proiectul de Lege cu privire la modificările privind organizarea administrativ-teritorială a R. M., în I lectură, iar raionul Dubăsari nu a fost inclus în cadrul acesteia localităţile fiind propuse spre încadrare în r-le Orhei şi Criuleni. Astfel, un grup de iniţiativă, agenţi economici, primari, funcţionari din cadrul instituţiilor publice din raion, domnii Chiţu Mihail, Porubin Petru, Miţcul Alexandru, Popa Sergiu, Driga Ştefan, Vatav Grigore, Moroz Victor, Moşneaga Vasile, Policinschi Grigore, Bejenari Serafim, au mers la parlament şi au cerut menţinerea raionului, fiind un deziderat nu numai social, dar şi politic, raionul Dubăsari a fost reconstituit.
Pentru merite deosebite, activitate notorie, contribuţie esenţială la dezvoltarea social-economică a raionului, promovarea imaginii raionului atît în ţară cît şi peste hotarele ei şi cu prilejul marcării a 10 ani de la reinstituirea raionului Dubăsari, s-au acordat menţiuni mai multor categorii de conducători, specialişti, agenţi economici, profesori, medici, etc.
Dl preşedinte, Grigore Policinschi a fost menţionat cu medalia jubiliară ,,Proclamarea independenţei Republicii Moldova-20ani" de către Asociaţia veteranilor războaielor şi conflictelor armate locale din Republica Moldova, conducător A. Şefer.
Cuvînt de felicitare li s-a oferit d-lui A. Miţcul, cetăţean de onoare al raionului Dubăsari, consilier în cele trei mandate, d-nei V. Tomaş, consilier raional, anii 2007-2011, d-lui Ş. Driga, consilier raional 2007-2011, directorul SRL Agrotiras, d-nei  A. Ursu, direcorul liceului teoretic ,,Vlad Ioviţă” şi d-lui T. Tanasiev, primar de Holercani, preşedintele Asociaţiei primarilor din raion.În holul casei de cultură au fost organizate expoziţii de către primăriile localităţilor, agenţii economici, meşteri populari, precum şi secţiile, direcţiilor din cadrul Consiliului raional.

La final  toţi cei prezenţi au avut parte de un spectacol consacrat festivităţii date cu participarea colectivelor şi interpreţilor din raion.

Marina Lupaşco, corespondent

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Aniversarea a 10 ani de la reinstituirea raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta