Harta site-ului
Ajutor
Analiza în dinamică a productivităţii culturilor agricole în perioada anilor 2010-2012.
Analiza în dinamică a productivităţii culturilor agricole în perioada anilor 2010-2012.

Sectorul agroalimentar rămîne a fi un pilon foarte important al economiei naţionale. O pondere semnificativă în economia raionului o are sectorul agrar. Este cunoscut faptul că aceasta este ramura principală în economia raionului care ar trebui să satisfacă cerinţele raionului în produse alimentare cît şi în întreaga republică. De mai multe ori se găseşte de vină anotimpul, lipsa de precipitaţii cea mai mare problemă cu care ne confruntăm astăzi, lipsa atenţiei din partea statului.


Asigurarea unor recolte înalte, de calitate superioară, cu costuri reduse necesită astăzi cunoştinţe tehnologice şi economice profunde pentru a avea posibilitatea de a valorifica raţional resursele naturale cu exploatarea corectă a solului şi sporirea fertilităţii lui. Obţinerea recoltei mari şi stabile este visul oricărui agricultor. În fiecare an agricol în faţa agricultorilor apar unele şi aceleaşi întrebări:

Care este starea grînelor la ieşire din iarnă?

Care sunt rezultatele de umiditate?

 Ce recoltă poate fi obţinută?

Ce procedee sunt necesare de efectuat pentru obţinerea profitului maximal?

Vizavi de aceste probleme vom analiza productivitatea culturilor agricole care a fost  căpătată pe 3 ani de activitate în sectorul agrar. 

          Indicii de producere în sectorul agrar  pentru anii2010-2012 în r. Dubăsari

 Cultura           2010                                         2011                                            2012            recolt. medie pe 3 ani    in % a 2012

              supraf.       vol.         c/ha            supraf.      vol.      c/ha          supraf.      vol.      c/ha          in c/ha                med. 3 ani

Grîu           3710       8455        23               2612        6275     24            2936       3230      11              19,4                    57%

Orz             1332      2616         20              1198        2167      18            950         728        8               15,3                   52%

Secară          72          134          19               82           115        14            99           50          5             12,6                   40%

Rapiţă          90          225          25              208         310        15              -              -          -              20                       - 

Porumb         1130      5431        48               1826        5621     31             2573       291,5    1,1            26,7                    4%

Fl.soarelui     2429       4467       18,4            3676       5517     15             4012       2115     5,3             12,9                   41%

Tutun             247         4432       179             214         2216     104           99           870       88            124                    71%

Legume-total 584        3597,3     62               265,5     1535     58             70,2        920,4    131             84                    156%

incl,teren protejat 6      54            90               7,5         191       255           3,5          101       289           211,3               138%

Cartofi            81         1076        132              103        1871      182          101         1901     188          167,3               112%

Fructe           215       1250         58               281        2684       96          644          8221     128            94                   136%

   Analizînd datele de mai sus observăm că creşterea relativă anuală cu baza mobilă înregistrează majorări şi diminuări a producţiei medii a unui an faţă de altul – atacul bolilor şi a dăunătorilor, dificitul resurselor financiare la timp, lipsa îngrăşămintelor, condiţiile climaterice nefavorabile. În anul agricol 2010 din lipsa precipitaţiilor în lunile august, septembrie 2009, semănatul culturilor de toamnă s-a început cu 1 lună mai tîrziu şi s-a efectuat pe parcursul a 45 zile pînă la 5-10 noiembrie 2009. Ca rezultat s-au format două categorii de semănături:

1)    Prima categorie, grînele semănate în termini optimali se aflau în fazele de 3 frunze înfrăţire într-o stare bună.

2)    Grînele din categoria a doua care au fost semănate în termini depăşiţi de la 10 octombrie, pînă la 10 noiembrie, se aflau în stare sătisfăcătoare.  

  Necătînd la toate procedurile tehnologice efectuate totuşi I grupă de cereale a suferit din cauza arşiţei de aici si/sa-u obţinut roade mici în comparaţie cu anul 2011, volumul producţiei recoltate în 2010 la culturile cerealiere a constituit 11205 de pe o suprafaţă însămînţată de 5114 ha, observăm că în anul respectiv suprafeţele sunt mai mari în comparaţie cu anul 2011, facem concluzia că structura suprafeţelor însămînţate cu culturi cerealiere ar trebui micşorată deoarece de pe o suprafaţă mai mica si cu posibilităţile de irigare am putea căpăta recolte bogate şi un profit considerabil de înalt. Recolta medie a porumbului pentru boabe în acest an a constituit 48c/ha sau cu 65% mai mult în comparaţie cu perioada anului 2011. Comparînd anul 2011 faţă de 2010 observăm o  diferenţă  în productivitatea culturilor cerealiere în acest an,  media totală fiind de 22c/ha şi un volum de 8557 de cereale de pe o suprafaţă însămînţată de 3892ha. Volumul producţiei finite la culturile cerealiere  în anul 2012 faţă de anul 2011 ne arată o diferenţă foarte mare seceta devastatatoare din anul acesta ne-a adus la rezultate negative.

 Suprafetele însămînţate cu grîu sunt dictate de condiţiile climaterice care parvin în fiecare an în lunile august-noiembrie, cît şi de preţurile de vînzare a grîului. După ridicarea preţului de vînzare în anii 2009-2010 au crescut şi suprafeţele ocupate de grîu. Suprafeţele au o diversivitate dintre 2500 şi 3700 ha. Micşorarea suprafeţelor însămînţate cu grîu şi orz în anii 2011 şi 2012 sunt cauzate de condiţiile nefavorabile ale lunilor de toamnă din aceşti ani. Roada cu părere de rău a grîului şi orzului în gospodăriile raionului sunt stabil joase din cauza încălcărilor de tehnologii de creştere, lipsa suprafeţelor de irigare şi ignorare completă a îngrăşămintelor minerale şi organice. La toate acestea se mai adaugă lucrul destul de necalificativ şi de lăsat în domeniul protecţiei plantelor de dăunători, boli şi burueni, folosirea pentru însămînţare a materialului semincer de o calitate joasă, lipsa din gospodării a specialiştilor din domeniu.

Suprafeţele ocupate de orz variază în jurul de 1000ha (900/1300), cu roada medie de 16 c/ha, roada mică şi foarte mică am căpătat-o  în anul 2012. Secara se cultivă în raion doar de o singura gospodarie "Agro Tiras” cu suprafata de 70-90 ha.

Rapita - o cultură ce nu a prins rădăcini în r. Dubăsari se cultivă doar în 2-3 gospodării, suprafeţele sunt mici, însă cea mai mare suprfaţă de 110 ha o insămînţează gospodăria agricolă „Dornistagro” . Roadele căpătate, cu excepţia anului 2012 au adus gospodăriilor venituri bune, doar lipsa de terenuri cu irigare şi condiţiile nefavorabile din toamnele anilor 2011-2012 au dus la diminuarea suprafeţelor de rapită. Sperăm că gospodăriile ce au cultivat rapiţa o să revină la creşterea ei.

Porumbul - suprafeţele ocupate cu porumb au crescut in aceşti ani din micşorarea suprafeţelor ocupate cu grîu şi orz, precum şi a suprafeţelor de legume, defrişarea livezilor. Suprafeţele variază în jurul 1800-2600(2000) ha, cu excepţia anului 2010 cînd au fost condiţii destul de nefavorabile în primăvară, roada nesătesfăcătoare in jur de 30-50 g/ha. Doar unele gospodării care dispun de terenuri irigabile ating roade de peste 60c/ha.

Floarea soarelui – suprafeţele sunt întro continuăcreştere în urma creşterii preţului de achiziţie a roadei, unele gospodării au atins cotele critice de suprafeţe. Din cele 20% din terenuri recomandate de savanţi pentru însămînţarea cu floarea soarelui anual din terenurile agricole unele gospodării au trecut de 30-40%. Dacă conform recomendaţiilor floarea soarelui trebuie să revină pe acelaşi lot peste 5-7 ani, apoi în unele gospodării  revine la 2-3 ani. Roada medie 15-18c/ha cu excepţia anului 2012  5,5c/ha cauzată de secetă.

Tutunul – Suprafeţele sunt în descreştere anuală din cauza lipsei braţelor de muncă. Au rămas doar citeva gospodării care tradiţional se ocupă cu tutun (Oxentea, Molovata). Au dispărut suprafeţele de tutun din (Cocieri, Molovata-N, Holercani si Marcăuti), roade joase doar 10-15% din potenţial.

Situaţia continuă să se inrăutăţească din cauza secetei din ultimii ani, nerespectarea tehnologiei de producere, nefolosirea tehnologiilor performante de creştere a culturilor şi prelucrare a solului (NO TILL), folosire a volumului mizer de îngrăşăminte minerale şi organice, înlăturare din circuitul agricol a plantelor multianuale( lucerna) şi culturilor boboase (mazăre). Lipsa de specialişti în gospodăriile agricole din raion (12persoane din 36).

   Deci roada medie a culturilor agricole pe anii respectivi la un ha arată, că cei mai înalţi indici sunt la culturile de legume. De aici rezultă că agricultorii ar trebui să treacă la o  culturădeînaltă valoareadăugată, deci de a  minimiza suprafeţele cu culturi spicoase în favoarea fructelor, legumelor, cartofului, căpşunei poate şi a sfeclei de zahăr.

   Analizînd rezultatele obţinute la producerea culturilor agricole, pe parcursul a ultimilor trei ani de activitate putem face următoarele concluzii:

1.  Producerea grăunţoaselor în raionul Dubăsari poate fi profitabilă, în condiţiile respectării stricte a tehnologiilor aplicate, ţinînd cont de practica avansată din republică şi de peste hotare.

2.  Pentru a micşora impactul negativ provocat de condiţiile climaterice nefavorabile, de folosit pe larg terenurile irigate şi fertilizarea şi erbicidizarea semănăturilor.

3.   Este necesar de conştientizat producătorii de cerialiere, că rezultate înalte se pot primi numai în condiţiile folosirii tehnologiilor performante, mai cu seamă la recoltare.

4.     Producerea mai pe larg a fructelor şi culturilor legumicole.

 Condiţiile climaterice care s-au stabilit în ultimul timp, starea cîmpurilor şi optimismul de care dau dovadă agricultorii din raion ne permit să sperăm la obţinerea unor rezultate îmbucurătoare în sectorul agrar în anul 2013.

Dragi agricultori! Vă urez din toată inima multă sănătate, forţă, optimism şi belşug în toate. Împreună vom reuşi!

 


Specialist principal DAC T. Bulat

 

 

 Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Analiza în dinamică a productivităţii culturilor agricole în perioada anilor 2010-2012. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta