Harta site-ului
Ajutor
Ajutorul pentru perioada rece a anului
Ajutorul pentru perioada rece a anului

Ajutorul pentru perioada noiembrie 2011 - martie 2012 se stabileşte în baza Legii cu privire la aiutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare: a) familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social; b) familiilor solicitante de ajutor social, care au un venit global mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,4 ori.
În temeiul modificărilor operate prin hotărîrile Guvernului nr.786 din 25.10.2011 şi nr.848 din 15.11.2011 în Hotărîrea Guvernului "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social", nr. 1167 din 16.10.2008, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului din noiembrie 2011 pînă în luna martie 2012 constituie 200 lei.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 25.10.2011 a fost modificat şi punctul 37 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008, conform căruia ajutorul social pentru perioada rece a anului se achită pentru luna precedentă. Astfel, plata ajutorului social pentru perioada rece a anului 2011 pe luna noiembrie va începe din primele zile a lunii decembrie curent.
REMARCĂ: a) de la 1 iulie 2011, nivelul venitului lunar minim garantat constituie 575 lei; b) nivelul venitului lunar minim garantat pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului constituie 805 lei (575 lei x 1,4).
CUM SE CALCULEAZĂ VENITUL LUNAR MINIM GARANTAT Al FAMILIEI
Pentru solicitanţii de ajutor social în perioada rece a anului venitul lunar minim garantat constituie 805 lei.
Pentru fiecare membru de familie venitul lunar minim garantat se stabileşte din suma menţionată;
-70% pentru fiecare alt membru adult al familiei (563,50 lei);
- 50% pentru fiecare copil (402,50 lei);
- plus 30% pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate (241,50 lei);
-plus 50% pentru fiecare copil invalid (402,50 lei);
-plus 10% dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie (80,50 lei).
De exemplu, în familia cu 3 membri; tatăl încadrat în grad de invaliditate, mama, care se află în concediu de îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi copilul, venitul lunar minim garantat se va calcula astfel: 805 (venitul minim garantat al solicitantului) + 241,50 (gradul de invaliditate al tatălui) + 563,50 (venitul minim garantat a altui membru adult al familiei) + 402,50 (venitul minim garantat al copilului) = 2012,5 lei pe lună. Dacă venitul total este mai mic, familia are dreptul la ajutor social în perioada rece a anului. La calcularea venitului familiei se ţine cont de pensie, compensaţii, indemnizaţii, transferuri şi recompense băneşti, indemnizaţii tinerilor specialişti, alte tipuri de economii, indiferent de locul şi tipul de păstrare, primite prin moştenire ori în dar, avere mobilă şi imobilă, burse, salariu, pensie alimentară etc.Totodată, la calcularea venitului global mediu lunar al familiei sunt luate în considerare şi veniturile sezoniere ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau prin activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole.
Amintim că, ajutorul pentru perioada rece a anului este stabilit de către Direcţia asistenţă socială prin intermediul programului computerizat şi se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul Băncii de Economii S.A.
Direcţia Asistenţă Socială Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ajutorul pentru perioada rece a anului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta