Harta site-ului
Ajutor
Ajutorul material către 3 decembrie – Ziua mondială a persoanelor cu dizabilităţi
Ajutorul material către 3 decembrie – Ziua mondială a persoanelor cu dizabilităţi

   Conform programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari, Direcţiei asistenţă socială, pe data de 26.11.2014 a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei cu următoarea ordine de zi:

  1.  Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale, cu destinaţie specială către 3 decembrie, Ziua mondială a persoanelor cu dizabilităţi;

Raportor : E.Constantinov, şef adjunct DAS

  1. Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale pentru luna noiembrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse, demersurilor parvenite din partea Comisiilor locale pentru ajutoarele materiale);

Raportor : E.Constantinov, şef adjunct DAS

  1. Cu privire la susţinerea materială a cantinei sociale „Oxentea” pentru luna noiembrie,  conform regulamentului de activitate a acesteia.

Raportor : E.Constantinov, şef adjunct DAS

 

Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele raionului dna Maria Jimbei, vicepreşedintele Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei.

Astfel, prin decizia nr.28 din 26.11.2014 se acordă ajutor material cu destinaţie specială persoanelor cu dizabilități din raion către 3 decembrie, Ziua mondială a persoanelor cu dizabilităţi.

Beneficiarii de ajutor material unic au fost selectați de către Consiliul de administrație a fondului local de susținere socială a populației în baza listelor parvenite de la Administrația publică locală de nivelul 1, aprobate de către Consiliile locale pentru acordarea ajutoarelor materiale:

  • persoanelor cu dizabilităţi severe cîte  500 lei pentru 137 persoane în sumă totală de 68500 lei;
  • persoanelor cu dizabilităţi accentuate cîte 400 lei (pentru originarii din localităţile din partea dreaptă a Nistrului) total 205 persoane în sumă de 82000 lei; 350 lei (pentru originarii din localitățile din partea stîngă a Nistrului) total 279 persoane în sumă de 97650 lei;
  • persoanelor cu dizabilităţi medii cîte 350 lei pentru 35 persoane în sumă totală de 12250 lei;
  • familiilor cu copii cu dizabilităţi sub 18 ani cîte 400 lei pentru 51 familii în sumă totală de 20400 lei.                                                                                                                                          

 

Prin decizia nr.29 din 26.11.2014 s-a decis acordarea ajutorului material familiilor defavorizate, pentru 46 familii în sumă totală de 25000 lei.

Conform deciziei nr.30 din 26.11.2014 se distribuie mijloace financiare din Fondul republican şi Fondul local Dubăsari de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2000 lei pe luna noiembrie pentru cantina socială din satul Oxentea.

Toate ajutoarele materiale aprobate de către Consiliul de administrare a FLSSP vor fi repartizate de către Direcţia asistenţă socială, conform planului de activitate.

 

Șef serviciul asistență socială comunitară, Ivanov Tatiana

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ajutorul material către 3 decembrie – Ziua mondială a persoanelor cu dizabilităţi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta