Harta site-ului
Ajutor
AJUTORUL FINANCIAR DIN PARTEA STATULUI PENTRU AGRICULTORI 2012
AJUTORUL FINANCIAR DIN PARTEA STATULUI PENTRU AGRICULTORI 2012

Pe parcursul anului 2012 producătorii agricoli din raionul Dubăsari au depus dosare pentru a beneficia de susţinerea financiară din partea statului conform Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli aprobat prin HG RM nr 57 din 31.01.2012, la 5 măsuri prevăzute în prezentul Regulament şi anume:
Măsura 1 – stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare.
Măsura 3 – stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole.
Măsura 4 – stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat
Măsura 5 – stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii agricole şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
Măsura 8 – stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
Suma totală a solicitărilor la aceste măsuri a constituit 4 416 509,29 lei. Dacă să descifrăm această sumă pe măsuri obţinem următorul tabel:

La măs.1 au depus dosare 15 producători agricoli, suma totală fiind de 813 139,2 lei, La măs.3 au depus dosare 6 producători agricoli, dintre care unul (Papuc Simion – 2 dosare), suma a constituit 921 125,0 lei. E de menţionat faptul că măsura dată se divizează în 2 categorii: înfiinţarea plantaţiilor multianuale pomicole şi a plantaţiilor multianuale viticole. Din cei 6 solicitanţi la măsura 3, unul a depus dosar pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale viticole şi 5 la cele pomicole.
La măs. 4 au fost depuse 4 dosare de către 3 producători agricoli în sumă de 683 255,0 lei.
La măs. 5 au fost depuse 24 dosare de către 16 producători agricoli , suma solicitată fiind cea mai mare, constituind 1 954 369,67 lei. Ţin să menţionez că la măsura dată unii producători agricoli au depus chiar cîte 3 sau 4 dosare cum ar fi SRL”Elvitis Com”, Sclifos Ion s. Ustia cu 3 dosare şi SRL”Agrodac Grup” cu 4 dosare.
La măs.8 s-a depus 1dosar de solicitare de sprijin financiar, suma solicitată fiind de 44 620 lei.
În urma examinării dosarelor de către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, suma autorizată spre plată a constituit 3 963 230,0 lei. Însă solicitanţii de sprijin financiar din partea statului, din raionul Dubăsari au beneficiat, pînă la data de 28 februarie 2013, de subvenţii în sumă de 2 860 120,75 lei, ceea ce constituie doar 65% din totalul sumei solicitate, diferenţa fiind de 1 556 388,5 lei.
Acum să vedem care este structura acestei sume pe fiecare măsură de sprijin în parte:
Măsura 1 – au beneficiat de subvenţii toţi solicitanţii, însă întro măsură mai mică şi anume: au fost primite doar 574 992,0 lei din suma de 813 139,2 lei, ceea ce constituie 71% din totalul sumei solicitate. Măsura 3 – 6 dosare au fost achitate însă suma nu este integrală - s-a beneficiat
de subvenţii în sumă de 495 992,25 lei, ceea ce constituie doar 54% din suma solicitată.
Măsura 4 – la măsura dată a fost achitată suma de 461 115,25 lei, ce constituie 67% din cea solicitată.
Măsura 5 – la această măsură s-a beneficiat de subvenţii pe toate cele 24 dosare depuse, suma achitată la moment este de 1 307 213,5 lei ceea ce constituie 67% din cea solicitată.
Măsura 8 – suma achitată a unui solicitant la măsura dată este de 20 878 lei sau 47% din cea solicitată.

Dacă să comparăm nivelul de implicare a producătorilor agricoli în procesul de investire în sectorul agricol, putem să evidenţiem pe cei mai activi, şi anume:
• SRL Elvitis Com – cu suma totală a solicitărilor de subvenţii pe cele 4 dosare depuse este de 673 804,17 lei însă a primit, la moment, doar 372 811, sau 64% din cea solicitată.
• SRL Marton Prod a depus dosare în sumă totală de 691 597,0 lei, a primit însă, la moment, doar 477 302,25 lei ceea ce constituie 69% din suma solicitată.
• SRL Agrodac Grup a solicitat suma de 680 034,0 lei a beneficiat de suma de 498 275,5 sau 87% din suma solicitata.
• SRL Salonislact a depus dosare în sumă de 327 827,0 lei, a primit 191 875,0 sau 58% din suma solicitată.
• GŢ Papuc Simion, la cele 2 dosare înaintate suma este de 304 000 lei, dar a primit subvenţii numai pe un dosar, şi acea sumă nu este integrală, constituind 81 129,0 lei, ceea ce constituie doar 27% din solicitare.

În conformitate cu HG RM nr 766 din 15.10.2012 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012 din raionul Dubăsari au fost depuse 45 cereri de compensare parţială a cheltuielilor suportate la semănatul grîului pentru roada anului 2013 (31 – de la persoane juridice şi 14 de la persoane fizice), în sumă totală de 723 860,0 lei. Au depus acte producătorii agricoli care au semănat cel puţin 1 ha grîu de toamnă, s-a acumulat suprafaţa de 3619 ha. Iniţial a fost preconizată compensarea a cîte 200 lei/ha, însă ulterior s-a hotărît să se achite doar cîte 120 lei/ha. În aşa mod producătorii agricoli din raion au primit în total 441 678, 07, ceea ce constituie doar 60% din suma iniţială. Din spusele conducerii Ministerului agriculturii şi industriei alimentare, restul sumei va fi achitată pe parcursul anului 2013.

Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

AJUTORUL FINANCIAR DIN PARTEA STATULUI PENTRU AGRICULTORI 2012 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta