Harta site-ului
Ajutor
Ajutoare materiale către 1 septembrie - școlarizarea copiilor!!!
Ajutoare materiale către 1 septembrie - școlarizarea copiilor!!!

Conform programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari, Direcţiei asistenţă socială, pe data de 22.08.2014 a avut loc şedinţa Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei cu următoarea ordine de zi:
1.    Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale, cu destinație specială către 1 septembrie - școlarizarea copiilor;
 Raportor :Vladimir Vancea, șef DAS

2.    Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale pentru luna august, familiilor defavorizate;
Raportor :Vladimir Vancea, șef DAS

3.    Cu privire la susţinerea materială a cantinei sociale „Oxentea” pentru luna august, conform regulamentului de activitate a acesteia.
Raportori :E. Bacioi, contabil-şef DAS
Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi, preşedintele Consiliului de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei.
Astfel, prin decizia nr.20 din 22.08.2014 s-a decis acordarea ajutorului material  cu destinaţie specială pentru şcolarizarea copiilor din familii social-vulnerabile, cîte 350 lei pentru 344 copii. Au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 120600 lei pentru următoarele categorii:
Familii cu patru şi mai mulţi copii -17
Familii cu copii invalizi - 17
Familii cu un singur părinte – 105
Familii cu tutelă asupra copiilor orfani – 5
Familii cu venuri mici -  156
Prin decizia nr.21 din 22.08.2014 s-a decis acordarea ajutorului material familiilor defavorizate în sumă totală de 25000 lei și prin decizia nr. 22 din 22.08.2014 se distribuie mijloace financiare din Fondul republican și Fondul local Dubăsari de susținere socială a populației, în sumă de 2000  lei pe luna august pentru cantina socială din satul Oxentea.
Toate ajutoarele materiale aprobate de către consiliu vor fi repartizate de către Direcţia asistenţă socială, conform planului de activitate.

Zinaida STASEV,  Direcția asistență socială Dubăsari

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ajutoare materiale către 1 septembrie - școlarizarea copiilor!!! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta