Harta site-ului
Ajutor
Ajută-i pe cei mici să păşească cu încredere în orice clipă pe cărările vieţii de zi cu zi
Ajută-i pe cei mici să păşească cu încredere în orice clipă pe cărările vieţii de zi cu zi

Răspunsuri pentru dilemele cu care se confruntă educatorii în proiectarea activităţilor pe centre, elaborarea, selectarea şi adaptarea materialelor didactice, adevărul universal despre joc şi jucărie, directorii şi educatorii le-au găsit participînd la seminarul raional desfăşurat pe data de 22 martie în incinta instituţiei preşcolare „ Izvoraş ” s. Oxentea. 
Tema seminarului teoretico-practic a fost: „Implimentarea ghidului „1001 idei penrtu educaţia timpurie de calitate”. Directoarea instituţiei împreună cu cadrele didactice au organizat şi au desfăşurat activităţi didactice la toate compartimentele ariei curriculare: 
I. Dezvoltarea personală educaţia pentru familie şi societate. 
Tema „Bunicii – comoara înţelepciunei”, educator R. Giderman. 
II. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării. 
Tema „Florile gingaşe”, educator N. Burghilă. 
III. Ştiinţe, cunoaşterea mediului şi cultura ecologică. 
Tema „Spune unde se găseşte”, educator E. Leca. 
IV. Educaţia prin arte. Literatura artistică. 
Tema „Cocoarele” memorizarea poieziei, educator E. Buzilă. 
V. Cunoaşterea lumii, dezvoltarea personală şi socială. 
Tema „Ziua de naştere a lui Iepurică”, educator S. Pascari. 
VI. Educaţia fizică şi pentru sănătate. 
Tema „În ospeţie la bunica”, educator A. Bejenari. 
În cadrul seminarului a fost demonstrată o activitate exracurriculară dedicată a 30 ani de activitate a instituţiei preşcolare „Izvoraş” cu tematica „Mărţişor iubit, bine ai venit” de către dna L. Rusu, educatoarea grupei pregătitoare „Garofiţa”. Activitatea dată a fost bine gîndită, structurată şi prezentată la un nivel foarte înalt. A fost o activitate de suflet pe parcursul căreia copiii au cîntat, au recitat poezii, glume, s-au jucat şi au dansat. Despre măiestria educatorului ne-au vorbit metodele şi tehnicele moderne ce au fost aplicate, cîntecele ce vin din adîncul sufletuui inimei dumneaei, versurile fiind din creaţia proprie. 
Sperăm că cele prezentate în cadrul activităţilor vor avea continuitate în grădiniţele raionului nostr. Misiunea personalului implicat în educaţia timpurie a copiilor este foarte dificilă, deoarece lucrul cu copiii reclamă o abordare bilaterală: pe de o parte, cei implicaţi în formarea preşcolarilor trebuie să cunoască modelul ideal al dezvoltării psiho-comportamentale, iar pe de altă parte să surprindă şi să considere configuraţia reală de dezvoltare a fiecărui copil în parte. 
E important ca efortul dvs. să se regăsească în servicii educaţionale de calitate oferite copiilor, părinţilor, comunităţii. Vă considerăm parteneri fideli în procesul de reformare a educaţiei timpurii. 


Metodist DGÎTS Dubăsari N. Bacioi

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ajută-i pe cei mici să păşească cu încredere în orice clipă pe cărările vieţii de zi cu zi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta