Harta site-ului
Ajutor
Agroturismul – o nouă formă a turismului, permisă prin simplificarea legislației
Agroturismul – o nouă formă a turismului, permisă prin simplificarea legislației

Terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii și a structurilor de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, precum şi pentru obţinerea produselor energetice.
Din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă fac parte:
-  terenurile agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pârloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuştii fructiferi, fâneţele, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie);
-  terenurile ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole, de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole, de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, precum şi fâşiile forestiere, iazurile antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de irigare, pensiunile agroturistice, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie;
-  terenurile ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcie, salcâm) care au gradul de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40 sau care se află în luncile râurilor ori în alte zone cu risc de inundaţii.
Odată cu introducerea, în anul 2017, în Codul funciar a art. 381 se permite proprietarilor terenurilor cu destinație agricolă, amplasarea pe aceste terenuri a structurilor de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice, fără schimbarea destinației terenurilor respective. Astfel, terenurile cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate, pot fi folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii și a structurilor de primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice. E de menționat că dreptul stabilit prin art. 381 din Codul funciar se reflectă doar asupra proprietarilor de terenuri cu destinație agricolă care practică activitate agricolă pe o perioadă de cel puțin 5 ani.
Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor agricole pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 381 nu se consideră excludere a acestora din circuitul agricol şi se face prin decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi în temeiul cererii proprietarului.
 
Valeriu POPUȘOI,
Secția agricultură și cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Agroturismul – o nouă formă a turismului, permisă prin simplificarea legislației - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta