Harta site-ului
Ajutor
Agricultură fără finanţare adăugătoare nu poate fi
Agricultură fără finanţare adăugătoare nu poate fi

Orice afacere nu se poate iniţia sau dezvolta fără o investire considerabilă de surse financiare. Îndeosebi sectorul agricol, care este unul deosebit, deoarece este expus diferitor riscuri de ordin climateric, de influienţa conjuncturii pieţii de desfacere şi achiziţionare a materialelor necesare activităţii, necesită investiţii atît financiare cît şi intelectuale, nu în ultimul rînd fiind şi investirea propriei sănătăţi. 
  Cu scopul atenuării acestor factori, în sectorul agrar se practică finanţările din diferite surse, atît interne cît şi externe. Avînd în vedere posibilităţile reduse ale Bugetului de stat la capitolul finanţării sectorului în cauză, Guvernul Republicii Moldova este nevoit să umble cerşetor pe la diferite instituţii financiare internaţionale, cu scopul atragerii cărorva surse pentru finanţarea producătorilor agricoli din ţară. Reieşind din calculele efectuate de diferite structuri, care au activităţi nemijlocite de susţinere şi promovare a producătorilor agricoli, necesarul minim de finanţare a producătorilor agricoli în Republica Moldova ar fi de 1-1,2 mlrd lei anual. Bugetul de stat anual acordă surse financiare în jur de 450-500 mln lei, ceea ce este mai puţin de jumătate din ce ar trebui să fie îndreptat la susţinrea financiară a sectorului. 
   Astfel mai mulţi donatori externi au iniţiat programe de susţinere financiară a producătorilor agricoli din Moldova, prin diferite moduri, cum ar fi: subvenţionări, granturi, credite preferenţiale şi altele.
  Mai jos, făcînd o analiză a posibilităţilor de finanţare acordate de finanţatorii externi, aducem o listă a acestora şi unele condiţii de aplicare la programele de finanţare. Sigur că numărul programelor de finanţare este mai mare, noi aducem la cunoştinţă pe acelea care, în viziunea noastră merită o atenţie deosebită.

      CONCURSUL NAȚIONAL DE BUSINESS PLANURI PENTRU TINERI, EDIȚIA A XI-A CBP 2015
  Tip finanțare: Granturi / Subvenții
   Scopul finanțării este de a susține și promova ideile tinerilor care doresc să-și dezvolte propria afacere.
    Beneficiari eligibili: Concursul Național de Business Planuri este destinat tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 18-35 de ani, cetăţenii Republicii Moldova.
     Suma grantului: - de la 60.000 lei la 180.000 lei
      Suma creditului: - 30% din suma grantului, care se rambursează peste un an de la recepționarea grantului. Rata dobînzii: - 0%

    PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) - INFRASTRUCTURĂ
Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării:  Granturi parțiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de reziliență rurală și creștere economică
Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociații, cooperative și alte organizaţii de producători agricoli
Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puțin 15%.

    PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – PENTRU ÎMM
Tip finanțare: credite preferențiale
Scopul finanțării:  pentru finanțarea investițiilor agricole
Beneficiari eligibili: întreprinderile mici și mijlocii (IMM)
Investiții eligibile: toate activitățile agricole rurale generatoare de venit
Suma creditului: max 150 mii USD. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea imprumutului
Rata dobînzii: 8.9 în MDL; 4.85 în USD; 4.85 în EUR
Termenul: Până la 8 ani

    PROGRAMUL RURAL DE REZILIENȚĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – FINANȚARE RURALĂ INCLUZIVĂ
Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării:  sporirea capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice
           Beneficiari eligibili: Întreprinderi agricole, întreprinderi procesatoare și întreprinderi comerciale care practică activitatea exportului producției agricole cu valoare adăugată; Grupuri de producători în următoarele domenii: producerea strugurilor pentru masă, producerea mierii și derivatelor din miere, producerea legumelor, producerea ovicolă, producerea culturilor bacifere și plantelor medicinale.
            Investiții eligibile: Crearea a 12 școli de câmp pentru fermieri cu loturi demonstrative pentru instruire în domeniul agriculturii conservative; Granturi pentru echipament și tehnică agricolă utilizate în agricultura conservativă; Suport la reabilitarea și înființarea fâșiilor forestiere; Suport la reabilitarea și înființarea învelișurilor cu ierburi; Finanțarea a 2 pepiniere silvice pentru producerea material săditor forestier; Co-finanțare pentru crearea unui laborator agrochimic de analiză a solului, apei și culturilor agricole; Vor fi acordate granturi mici pentru revitalizarea și/sau tehnologizarea liniilor destinate pregătirii producției în raport cu cerințele bine determinate ale piețelor de desfacere.
Suma grantului: 
Grantul se acordă doar în cazul co-finanțării: Crearea a 12 școli de câmp pentru fermieri: grant în sumă de până la 50 mii USD/lot demonstrativ. Echipament și tehnică agricolă utilizate în agricultura conservativă: granturi în mărime de 10 mii USD. De acest tip de asistență vor beneficia în jur de 100 producători agricoli. Suport la reabilitarea și înființarea fâșiilor forestiere: până la 1200 USD/ha pentru reabilitare și până la 3000 USD/ha pentru înființarea fâșiilor forestiere; Suport la reabilitarea și înființarea învelișurilor cu ierburi: granturi în mărime de 700 USD/ha, dar nu mai mult de 5 ha/beneficiarii privați și 10 ha/beneficiarii publici; Finanțarea a 2 pepiniere silvice pentru producerea materialului săditor forestier: grant în mărime de circa 25 mii USD pentru fiecare pepinieră; Finanțare pentru crearea unui laborator agrochimic de analiză a solului, apei și culturilor agricole: grant în mărime de 95 mii USD (max. 50% din costul total al viitoarei investiții).
Alte facilități: Instruiri și asistență tehnică gratuită în domeniul agriculturii conservative și dezvoltarea lanțului valoric.


    PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA SECTORUL HORTICOL
Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării: Granturi investiționale pentru grupuri de producători din sectorul horticol
Beneficiari eligibili: Grupuri de producători cu cel puțin 5 membri (persoane fizice sau juridice cu activitate de cel puțin 3 ani în sector)
Investiții eligibile: Procurarea echipamentului tehnologic și utilajului post-recoltă (linii de sortare, spălare, calibrare, împachetare, uscătorii etc.)
Suma grantului: 50% din total investiție, max 350,000 dolari SUA

    PROGRAMUL SERVICII FINANCIARE RURALE SI DEZVOLTAREA BUSINESSULUI AGRICOL PENTRU TINERII ANTREPRENORI (PSFRDBA
Tip finanțare: Granturi / Subvenții, Credite preferențiale
Scopul finanțării: Credite preferențiale cu porțiune de grant pentru tineri antreprenori
Beneficiari eligibili: Tineri antreprenori rurali
Investiții eligibile: Investiții în afaceri cu profil agricol și agroturistic
Suma investiției: Până la 300 000 lei, (inclusiv 40% grant)
Suma grantului: Până la 40% din suma investiției
Rata dobînzii: 8% anual, în lei
Termenul: Până la 5 ani, până la 8 ani pentru plantații multianuale


    PROIECTUL PENTRU COMPETITIVITATEA AGRICULTURII ÎN MOLDOVA PRACTICI CONSERVATIVE
Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării: Granturi post-investiționale pentru aplicarea practicilor agricole prietenoase mediului
Beneficiari eligibili: Producători agricoli cu activitate individuală de cel puțin 3 ani
Investiții eligibile: Procurarea utilajelor agricole performante (pentru conservarea solului, fărâmițarea resturilor vegetale, combinatoare cu subsoliere) și aplicarea practicilor agricole de management durabil al terenurilor (practici conservative în livezi, fâșii de filtrare, fâșii bufer, bariere vegetative anti-eoliene etc.)
Suma grantului: 50% din total investiție, max 20,000 dolari SUA


    PROGRAMUL NAȚIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A TINERILOR (PNAET)
Tip finanțare: Granturi / Subvenții, Credite preferențiale
Scopul finanțării: Promovarea si facilitarea implicarii tinerilor din RM in activitatea antreprenoriala.
Beneficiari eligibili: Întreprindere înregistrată. Vârsta antreprenorului 18-30 ani.
Investiții eligibile: Investiții în afacerile tinerilor în sectorul rural al țării (cu excepție or. Chișinău și Bălți)
Suma creditului: pentru 1 beneficiar: maximum 300 000 lei (60% credit rambursabil cu dobăndă, 40%-grant, alocat concomitent cu suma creditului, nerambursabil la îndeplinirea condițiilor Programului).
Suma grantului: Maximum 120 000 lei
Rata dobînzii: pentru beneficiarul final: 8% anual pentru partea de credit
Termenul: Minimum 2 ani/ maximum 5 ani

    PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL
Tip finanțare: Leasing preferențial, Credite preferențiale
Scopul finanțării: Credite și leasing preferențiale pentru a redresa sectorul vitivinicol și stimula producerea vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație georgrafică protejată (I.G.P.)
Beneficiari eligibili: Întreprinderi din sectorul viticol, vinicol și lanțul lor valoric (producători de ambalaj, etichete, dopuri, instituții de învățămînt și cercetare, etc), membri ai unei Asociații Regionale de Producători de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată
Investiții eligibile: Investiții în sectorul vitivinicol și sectoarele conexe
Suma investiţiei: max 5 mln eur – echipament şi utilaj vinicol, max 2 mln eur – restructurarea podgoriilor şi plantarea viţei de vie, max 10,000 eur per ha – înfiinţarea podgoriilor, max 1,000 eur per ha - pentru defrişarea plantaţiilor necorespunzătoare
Rata dobînzii: 5-6% anual în euro
Termenul: maximum 10 ani
Perioada de graţie: până la 4 ani
Alte facilităţi: TVA la cota zero pentru livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor; Scutire de taxe vamale la importul mărfurilor şi serviciilor; Scutirea de plată pentru efectuarea procedurilor vamale la importul de mărfuri şi servicii.

    PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENȚELOR ÎN ECONOMIE - PARE 1+1
Tip finanţare: Granturi / Subvenţii
Scopul finanţării: Contribuţie în formă de grant pentru a suplimenta investiţiile migranţilor în economia Republicii Moldova
Beneficiari eligibili: Cetăţeni RM – lucrători migranţi din Republica Moldova sau rudele de gradul I ale acestora care lansează sau dezvoltă afaceri pe teritoriul Republicii Moldova din remitenţele provenite de peste hotare
Investiţii eligibile: Investiţii în afaceri în sectoarele de producere şi servicii
Suma grantului: 50% din total investiţie, max 200,000 lei


    CREDITE DIN FONDUL PROVOCĂRILE MILENIULUI
Tip finanţare: Credite preferenţiale
Scopul finanţării: Facilitarea investiţiilor în producerea, păstrarea, procesarea şi ambalarea producţiei cu valoare adăugată înaltă (fructe, legume, struguri de masă, pomuşoare etc.).
Beneficiari eligibili: IMM-uri private, care investesc în agricultura performantă în raioanele Anenii Noi, Cahul, Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Leova, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Teleneşti şi Ungheni, UTA Găgăuzia precum şi localităţile extraurbane ale municipiului Chişinău.
Investiţii eligibile: Procurarea echipamentelor şi construcţia facilităţilor de producere, păstrare, prelucrare şi ambalare a producţiei cu valoare adăugată înaltă
Suma creditului: 5,000 USD – 600,000 USD
Rata dobînzii: Dobânzi competitive, care se stabilesc de băncile participante
Termenul: 3-7 ani
Perioada de graţie: 12 luni

    PROGRAMUL 2KR

 Tip finanţare: Leasing preferenţial
Scopul finanţării: Leasing preferenţial de tehnică agricolă.
Beneficiari eligibili: Întreprinderi agricole înregistrate
Investiţii eligibile: Procurări de echipamente şi tehnică agricolă şi de irigare
Suma investiţiei: Variabil, în funcţie de echipamentul procurat
Rata dobînzii: Fără dobîndă
Termenul: 2 ani
Perioada de graţie: 12 luni
Alte facilităţi: TVA la cota zero la importul şi procurarea tehnicii. Achitarea tehnicii în rate după schema: 50% avans – 25% - 25% sau 40% avans - 30% - 30%

    CREDIT DE ASISTENŢĂ OFERIT DE GUVERNUL POLONEZ
Tip finanţare: credit de asistență
 Scopul finanțării   : Creșterea productivității și a competitivității agriculturii și industriei agroalimentare, stimularea transferului tehnologic polonez către mediul de afaceri din Republica Moldova și a serviciilor de extensiune, sporirea veniturilor și diminuarea sărăciei, atragerea investitorilor în inițiarea și dezvoltarea activitățiilor agricole și agroalimentare în sectorul rural.
Beneficiari eligibili:  antreprenorii care își au reședința în Republica Polonă, și importatorii din Republica Moldova, care vor fi supuși unei proceduri de aprobare din partea Ministerelor finanțelor ale ambelor părți.
Investiții eligibile Modernizarea și restructurarea fermelor specializate în producția de  produse agricole tradiționale (legume, fructe, lapte, carne), investiții în tehnologii moderne privind procesarea produselor agroalimentare, în scopul conformării la standartele UE la capitolul siguranța alimentelor și cerințele de calitate
Suma finanţării- credit de asistență în valoare de 100 milioane euro. Creditul va fi oferit pentru o perioadă de 12 ani, cu rata anuală de 3 % și o perioadă de grație de 3 ani. Valoarea minimă pentru un contract este de 0,5 milioane euro.

     La rîndul său Guvernul, din sursele proprii, vine şi el cu unele finanţări, acestea le vom reda  mai jos:

    PROGRAMUL DE STAT DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA TÎRGURI ȘI EXPOZIȚII
           Tip finanțare: Granturi / Subvenții
Scopul finanțării: Compensarea parțială a costurilor pentru închirierea spațiului expozițional
Beneficiari eligibili: ÎMM care doresc să participe la expoziții naționale
Investiții eligibile: Închirierea spațiului expozițional la expozițiile Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism-Leisure-Hotels, Food Technology, Food & Drinks - Packaging - Depot, Furniture, Farmer, Moldova Fashion Expo, Infoinvent
Suma grantului: 50% din costul spațiului, nu mai mult de 4 m.p.; max 2,000 lei

    CREDITE PENTRU SCOPURI INVESTIȚIONALE (DLC - REFLOW)
Tip finanțare: Credite preferențiale
Scopul finanțării: Credite la dobînzi și termen preferențiale pentru investiții
Beneficiari eligibili: Întreprinderi înregistrate care doresc să efectueze investiții în diverse sectoare (conform cerințelor proiectelor)
Investiții eligibile: Investiții în mijloace fixe (mijloace RISP) Investiții în agricultură (mijloac e FIDA) Investiții și circulante în sectorul vitivinicol (mijloace BEI – filiera vinului) Investiții și circulante / expotatori (mijloace PAC) Investiții și circulante (mijloace KFW)
Suma creditului: În dependență de proiect
Rata dobînzii: Dobînzi reduse, se stabilesc de băncile participante
Termenul: Maximum 10 ani
Perioada de grație: Negociabil cu banca participant

    FONDUL DE SUBVENŢIONARE DE STAT A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Tip finanțare: subvenţii
Scopul finanțării: asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar, creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii, stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune, sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei, atragerea pe larg a tinerilor fermieri în iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural, utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant. 
     Beneficiari eligibili: toţi producătorii agricoli care sînt înregistraţi, activează şi realizează investiţia pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi care nu se află în proces de insolvabilitate.
Investiții eligibile: stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii şi împrumut, stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură, stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole, stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri), stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce formează sisteme de irigare,  stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora, stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, stimularea consolidării terenurilor agricole, stimularea irigării terenurilor agricole.
  Suma finanţării: în dependență de măsura de sprijin.

  Pentru a obţine informaţii mai detaliate despre oportunităţile descrise, modalitatea de aplicare la careva din acestea, doritorii se pot adresa la Direcţia agricultură şi cadastru a Consiliului raional Dubăsari.

  Valeriu Popuşoi,
Direcţia agricultură şi cadastru

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Agricultură fără finanţare adăugătoare nu poate fi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta