Harta site-ului
Ajutor
Agricultorii din raionul Dubăsari aduc mulţumiri tuturora, care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii profesionale
Agricultorii din raionul Dubăsari aduc mulţumiri tuturora, care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii profesionale

Pe parcursul ultimelor zile la Direcţia agricultură şi cadastru au venit adresări telefonice şi verbale de mulţumire, de la participanţii la sărbătoarea raională, dedicată zilei profesionale a lucrătorilor din agricultură şi industria prelucrătoare, pentru buna organizare a sărbătorii.. Cu acest prilej venim să nominalizăm persoanele şi organizaţiile, fără aportul cărora n-ar fi fost posibilă desfăşurarea reuşită a sărbătorii raionale nominalizate.

În primul rînd, din numele agricultorilor din raion, aducem mulţumire şi sincere urări de sănătate preşedintelui raionului dl. Grigore Policinschi pentru aportul personal adus la organizarea şi buna desfăşurare a sărbătorii raionale.

Cu deosebită plăcere aducem sincere mulţumiri primarilor şi reprezentanţilor din localităţile Molovata, Oxentia, Corjova, Ustia, Marcăuţi, Cocieri, Doroţcaia şi Pîrîta, reprezentanţilor Aparatului preşedintelui raionului, pentru organizarea şi participarea activă, în cadrul sărbătorii nominalizate, la concursul „Cel mai bun vin de casă 2012”, Acest concurs s-a petrecut sub genericul ”Ziua Naţională a Vinului” care, de aşa amploare s-a petrecut pentru prima dată în raion. Totodată exprimăm speranţa că primăriile Holercani şi Coşniţa la anul viitor vor participa şi ei la sărbătoare, deoarece şi în aceste localităţi avem gospodari care produc vin bun de casă.

    O contribuţie esenţială la pregătirea mesei de sărbătoare au adus agenţii economici, inclusiv:

1.      Dl.Serafim Terinte, conducător CP”Oxentea –Service” s.Oxentea

2.      dl. Ilie Isac, conducător SRL”Agrodac Grup”, s. Molovata

3.      dl. Vasile Vutcarău, conducător SRL”Elvitiscom” s.Ustia.

4.      dl. Valeriu Bacioi, conducător SRL”Dornistagro”s. Doroţcaia

5.      dl. Ştefan Driga, conducător SRL”Agro-Tiras” c. Molovata Nouă

6.      dl. Stepan Mavrodi, conducător SRL”Pîrîta- Agro”, s. Pîrîta

7.      dl. Petru Nirca, conducător SRL”Victoria Cocieri”, c.Cocieri

8.      dl. Alexandru Peşcov, conducător SRL”Tiraston”, s. Doroţcaia,

pentru ce aducem tuturor sincere mulţumiri şi urări de succes şi noi realizări.

Pentru pregătirea ireproşabilă a mesei de sărbătoare, aducem mulţumiri colectivului de bucatari de la cantina COCT”Prietenia”, conducător dna Nina Torpan şi le dorim multă sănătate şi succese pe viitor.

Pentru susţinerea artistică şi muzicală a festivităţii, aducem sincere mulţumiri Direcţiei cultură şi turism, şi colectivelor de artişti amatori din primăriile Doroţcaia, Pîrîta şi Holercani.

Sîntem convinşi că, şi pe viitor vom fi uniţi şi vom reuşi să organizăm aceasta sărbătoare la nivelul cel mai înalt, pentru a aduce profunda noastră recunoştinţă celora care prin munca lor zi de zi ne aduc pe masă pîinea cea de toate zilele.

                                                                          

                                                                         Direcţia agricultură şi cadastru, Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Agricultorii din raionul Dubăsari aduc mulţumiri tuturora, care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea sărbătorii profesionale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta