Harta site-ului
Ajutor
Agricultorii din raion au fost premiaţi după meritele fiecăruia
Agricultorii din raion au fost premiaţi după meritele fiecăruia

 
 Iată s-a petrecut şi sărbătoarea profesională a celei mai mari armate de lucrători din economia raionului, dar şi a ţării în întregime. Tradiţional, la sfîrşitul lui noiembrie, după finisarea lucrărilor agricole se fac totalurile activităţii întregului an agricol, an care nu coincide cu cel calendaristic. Acesta demarează cu primele semănături de toamnă, prin septembrie şi se termină odată cu finisarea arăturii de zăble, în noiembrie, adică durează cam 15 luni.
  Anul curent, omagierea agricultorilor din raion s-a petrecut în centrul satului Coşniţa. Cei mai buni lucrători, dar şi conducători de gospodării agricole din raion au primit premii dar şi recunoştinţa din partea conducerii raionului şi a celor prezenţi la sărbătoare, pentru voinţa şi străduinţa depusă pe parcursul întregului an, la producerea şi prelucrarea producţiei agricole.
  Pentru prima dată, pe parcursul ultimilor ani, s-a primit o hotărîre de a premia lucrătorii din sectorul agrar la un nivel calitativ şi cantitativ înalt, alocîndu-se o sumă considerabilă de mijloace băneşti. Aceasta a fost posibil de organizat datorită deciziei aprobate de către Consiliul raional Dubăsari, nr 01-07, pe data de 6 martie 2013, prin care s-a alocat suma de 112 mii lei, anume pentru premierea agricultorilor, conform unui Regulament, aprobat prin aceeaşi decizie a Consiliului raional. Regulamentul dat a fost publicat de mai multe ori pe site-ul oficial al Consiliului raional Dubăsari şi în ziarul „Noutăţi Nistrene”, de asemenea agenţii economici din agricultură au primit, la rîndul lor, cîte un exemplar. 
    Mai jos aducem la cunoştinţă rezultatele obţinute în sectorul agrar al raionului, care au fost precăutate în cadrul şedinţei comune a Comisiei de evaluare, instituite prin decizia sus-numită a Consiliului raional şi a Comitetului organizatoric al sărbătorii, instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului Dubăsari, dl Gr. Policinschi, nr 176/1-n din 11.11.2013, rezultate aprobate şi reflectate în procesul verbal din 14.11.2013 al şedinţei date. În Regulamentul amintit au fost preconizate 11 puncte conform cărora se premiază agricultorii, rezultatele sînt următoare:

I punct – pentru gospodăriile agricole care au obţinut rezultate remarcabile la producerea produselor agricole:
      
       I   loc - CP „Oxentea-Service”    15000lei ,conducător Terinte Serafim  -1500lei 
      II  loc – SRL „Victoria-Cocieri” 10000 lei, conducător Nirca Petru         -1000lei
      III loc – SRL „Agrodac-Grup”    5000 lei,   conducător Isac Ilie            -500lei 
                                În total 33000 lei;

    II punct – colectivelor de mecanizatori, pentru cea mai înaltă productivitate şi volum de pe o suprafaţă mai mare de 10 ha obţinute la creşterea culturilor agricole.
Grîu
     I   loc - SRL „Coragrostel”           5000lei,  conducător Mavrodi Ştefan
     II  loc –SRL „Victoria-Cocieri”  4000 lei,  conducător Nirca Petru
     III loc – SRL „Dornistagro”         3000 lei,  conducător Bacioi Valeriu
În total 12000 lei;
Porumb 
     I   loc - SRL „Agro Tiras”            3000lei,   conducător Driga Ştefan
     II  loc – SRL „Victoria-Cocieri”   2000 lei,   conducător Nirca Petru
    III loc – CP „Oxentea-Service”     1000 lei,   conducător Terinte Serafim
În total 6000 lei;
Floarea soarelui
     I   loc - SRL „Agrodac-Grup”      4000lei,   conducător Isac Ilie
     II  loc – SRL „Victoria-Cocieri”   3000 lei,   conducător Nirca Petru
     III loc – CP „Oxentea-Service”    2000 lei,  conducător Terinte Serafim
În total 9000 lei;

 III punct – pentru stimularea agenţilor economici care au efectuat pe cele mai mari suprafeţe defrişarea plantaţiilor multianuale.
     I   loc - SRL „Agrodac-Grup” conducător Isac Ilie              3000lei,
     II  loc – SRL „Agro-Terra” conducător Braşoveanu Petru   2000 lei, 
    III loc –SRL„Victoria-Cocieri” conducător Nirca  Petru       1000 lei, 
                                                     În total 6000 lei;
 
IV punct - pentru stimularea agenţilor economici antrenaţi la renovarea fermelor şi începerea activităţii la creşterea produselor animaliere în anul 2013.
     Nu sunt candidaţi, deoarece nu au fost îndeplinite condiţiile Regulamentului.

V punct - pentru stimularea agenţilor economici la producerea celor mai mari cantităţi de seminţe de culturi agricole de calitate superioară, omologate în RM.
       I   loc - SRL „Elvites-Com” conducător Vutcărău Vasile            2500lei,
       II  loc – SRL „Agrodac-Grup” conducător Isac Ilie                    1500 lei, 
      III loc – ÎI „S. Urîtu” conducător Nina Urîtu                                1000 lei, 
În total 5000 lei;

VI punct – pentru stimularea învingătorilor concursului raional consacrat Zilei Naţionale a Vinului.
                 I   loc - 1000lei,
                 II  loc –700 lei, 
                 III loc – 500 lei 
În total 2200 lei;
Comisia instituită pentru evaluarea probelor din cadrul concursului dat se va întruni în perioada imediat următoare.

VII punct – pentru stimularea producătorilor agricoli la creşterea legumelor pe teren deschis, pe o suprafaţă nu mai mică de 5 ha.
   I   loc - SRL „Ecospirit” conducător Ababii Vitalii                3000lei,
  II   loc – GŢ „Vasile Popa” conducător Vasile Popa              2000 lei, 
  III loc – CP „Oxentea-Service” conducător Terinte Serafim   1000 lei, 
În total 6000 lei;

VIII punct - pentru stimularea agenţilor economici care vor introduce în structura semănăturilor în anul 2013  culturi oleaginoase.
     Nu sunt candidaţi, deoarece nu au fost îndeplinite condiţiile Regulamentului.

IX punct - pentru stimularea agenţilor economici antrenaţi la prelucrarea producţiei agricole, care au obţinut cei mai înalţi indici în activitatea de procesare, oferind noi locuri de muncă în anul 2013.
    I   loc - SRL „Tiraston” conducător Peşcov Alexandru      3000lei,
    II  loc – SRL „Aliment Ulei” conducător Papuc Valerii     2000 lei, 
Pentru locul III nu au fost candidaţi
În total 5000 lei,

X punct - pentru stimularea agenţilor economici participanţi la diferite expoziţii naţionale şi internaţionale pentru promovorea performanţelor obţinute în sectorul agrar din raion.
     I   loc - SRL „Aliment Ulei” conducător Papuc Valerii      3000lei,
     II  loc – SRL „Tiraston” conducător Peşcov Alexandru     2000 lei, 
     III loc – ÎI ”S.Urîtu” conducător Urîtu Nina                       1000 lei, 
În total 6000 lei;

XI punct – pentru menţionarea veteranilor muncii din domeniul agriculturii.
                                
              Pr. Coşniţa
Zambiţchii Nicolai,fost conducător gos
Bolgari Nicolai Anton, fost agricultor
Grosul Fiodor Gheorghe,fost şofer
               Pr. Doroţcaia
Galiţ Timofei Semion,fost preşedinte de colh.
Berzan Efimia Cornei,fosta muncitoare (ord.m)
Sajin Stepan Nicolaie,fost brigadir
Bacioi Ion Anton,fost muncitor
              Pr. Pîrîta
Tincul Mihail Nicol,fost ingin. miliorator
Svetlicenco Anatol Gheorg,fost agronom, brigadir
Doban Mihail Ion,fost agronom, brigadir
              Pr. Molovata
Stavinschi Serafim Alexei,fost tractorist
Sandu Simion Petru, fost tractorist
           Pr. Molovata Nouă
Oprea Parascovia Andrei, fosta muncitoare (tutun)
Oprea Eugenia Nicanor, fosta muncitoare (tutun)
             Pr. Cocieri
Lebedev Nicolae IonFost lăcătuş
Mihailov Alexandru Ion,fost şef de fermă
            Pr. Holercani
Porubin Ion Vasile, fost conducător
Sîrbu Fiofan Vasile, fost tractorist
Rotari Pelaghia, fosta muncitoare (tutun)
            Pr. Oxentea
Bulat Ilie Mihai,Erou al muncii-briga
Ghinchevici Constantin Gr.,fost mecaniz. brigadir
Guriţenco Constantin Con.,fost mecanizator
              Pr. Marcăuţi
Bătrîncea Ecaterina Gh., fosta muncitoare (tutun)
Catareu Maria Anton, fosta muncitoare (tutun)
              Pr. Ustia
Bejenari Ion Leontii, fost inginer şef
Chirilov Cozma Leunte, fost mecanizator
Dancuţa Profir Luca, fost mecanizator
              Pr. Corjova
Muntean Grigore Alexei, fost conducător gos
Doru Vera P.,fost brigadier, erou al m.
Lupolov Anatolii, fost preşedinte
Total 30 persoane x300lei =9000 lei.

La această şedinţă a fost aprobată şi o listă a fruntaşilor în producţie, care au obţinut rezultate remarcabile în activitatea profesională în sectorul agroalimentar în anul 2013, şi anume:
Sandul Alexandru, combainer, SRL”VictoriaCocieri”
Gherlac Alexei, tractorist CAP ”Pîrîta Agro”
Popa Andrei Nicolai, şofer, SRL AgroTerra
Doban Ghenadie, legumar, SRL Ecospirit
Sandu Natalia Ion, tutunar, CP OxenteaService
Vascan Mihail, brigadier-pomicultor SRL Levabaciu
Mihalciuc Irina, pepinierist, SRL ElvitisCom
Castraveţ Iulia, brigadier-tutunar, SRL AgrodacGrup
Brăducean Valeriu, agronom, SRL AgroTiras
Ciudin Petru, inginer, SRL Dornistagro
Chiricoi Natalia, brutar, SRL Tiraston
Ursu Serghei, morar, SRL AlimentUlei
Cojocari Andrei, operator, SRL Tiraston
Total 13 persoane cîte 250 lei=3250 lei


Valeriu Popuşoi,
 Direcţia agricultură şi cadastruLasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Agricultorii din raion au fost premiaţi după meritele fiecăruia - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta