Harta site-ului
Ajutor
Adunarea Generală Ordinară a membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
Adunarea Generală Ordinară a membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru

Vineri,13 decembrie 2013, preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI a participat în cadrul lucrărilor Adunării Ordinare Generale a Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, în calitatea sa de membru al Consiliului Director.

Ordinea de zi a Adunării Generale a „Euroregiunii Siret-Prut-Nistru” a inclus mai multe subiecte, printre care:
  • Audierea raportului intermediar de activitate al „Euroregiunii Siret-Prut-Nistru”;
  • Aprobarea modificărilor de organigramă;
  • Adoptarea hotărîrii privind acordarea calităţii de membru cu drepturi deplineMunicipiului Bălţi,  raionului Drochia, raionului Rîşcani şi Judeţului Prahova.
  • Reactualizarea componenţei Consiliului Director;
  • Aprobarea hotărîrii privind cotizaţia de membru pentru anul 2014 şi transferul acesteia Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;
  • Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” pe anul 2014;
  • Aprobarea hotărîrii privind întreprinderea tuturor măsurilor necesare în vederea recuperării creanţelor rezultate din cotizaţii neachitate de către membrii fondatori;
  • Aprobarea hotărîrii privind angajarea Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” în procedurile privind desemnarea sa ca Entitate de Management a Pactului Teritorial-Transfrontalier pentru investiţii Integrate.
  • Prezentarea programului preliminar de acţiuni – anul 2014.
Preşedintele judeţului Iaşi, dl Cristian Adomniţei a menţionat principalele activităţi planificate pentru anul 2014 printre care şi Forumul Economic, întrunirea preşedinţilor de raioane şi judeţe în cadrul Adunării ordinare Generale la Prahova, Forumul Ong-urilor.

La agenda anunţată dl Grigore Polocinschi a înaintat propunerea de organizare a forumului tinerilor din Euroregiune iar în privinţa Forumului Economic a propus ca pentru următoarea Adunare a membrilor „Euroregiunii Siret-Prut-Nistru” să fie prezentată informaţia cu privire la rezultatele acţiunilor anterioare (nr. de acorduri sau contracte bilaterale semnate, legături de parteneriat stabilite etc.).

Amintim că Consiliul raional Dubăsari este membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” din 10 decembrie 2004. Această organizaţie fiind înregistrată la Strasbourg are menirea de a facilita colaborarea între diverse regiuni în procesul de identificare şi atragere a investiţiilor în special prin intermediul programelor de finanţare transfrontaliere.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Adunarea Generală Ordinară a membrilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta