Harta site-ului
Ajutor
Activităţile raionale discutate în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive
Activităţile raionale discutate în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive

Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul şedinţei operative prezidate de Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI cu şefii secţiilor şi direcţiilor  din subordinea Consiliului raional Dubăsari au fost discutate mai multe chestiuni legate de activitatea Autorităţii Executive.

Principala problemă pusă în discuţie a fost pregătirea către perioada rece a anului şi măsurile întreprinse pentru susţinerea familiilor socialmente–vulnerabile. Astfel, conform planului de acţiuni şi listei prezentate de către Direcţia asistenţă socială, Secţia raională pentru situaţii excepţionale vor efectua raiduri la domiciliul persoanelor ce duc o viaţă amorală, persoanelor care nu dispun de careva  surse de încălzire, vagabonzilor. Listele au fost întocmite de asistenţii sociali din primării, în urma vizitelor la domiciliu a familiilor nevoiaşe. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat prezentarea concretă a numărului de persoane care nu dispun de sursă de încălzire sau de adăpost pe timp de iarnă, din teritoriul raionului. De asemenea, a fost menţionată îngrijorarea privind eventualele intoxicaţii cu fum sau posibilele incendii în urma exploatării necorespunzătoare a sobelor, căminelor, etc. de către persoanele singuratice şi în vîrstă. La acest capitol, preşedintele Grigore Policinschi a solicitat din partea conducătorilor serviciilor de resort implicare maximă în monitorizarea respectivelor cazuri cu întreprinderea tuturor măsurilor întru prevenirea acestora. Tot aici, a fost menţionat, că la moment sînt încălzite toate instituţiile de învăţămînt, medicină şi sociale din teritoriu.

În cadrul întrunirii, s-a informat despre petrecerea şedinţei Comisia raională pentru drepturile copilului. În cadrul acesteia, a fost pusă în discuţie problema privind măsurile întreprinse pentru respectarea legislaţiei privind protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, în urma plecării celor din urmă peste hotare; măsurile întreprinse de către Serviciul minori şi moravuri în comun cu instituţiile abilitate pentru combaterea delicvenţei juvenile; cu privire la situaţia privind instruirea copiilor la domiciliu şi şcolarizarea copiilor. În afară de aceasta, a fost o şedinţă comună cu Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Au fost puse în discuţie totalurile în urma întîlnirilor în teritoriu privind problemele traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie. În urma dezbaterilor constructive, a fost depistată necesitatea unei comunicări şi conlucrări dintre structurile raionale, serviciile desconcentrate abilitate întru ameliorarea chestiunilor discutate.

De către Direcţia agricultură şi cadastru a fost menţionat mersul pregătirilor pentru desfăşurarea măsurii raionale cu prilejul „Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”. La acest capitol a fost solicitat implicarea tuturor serviciilor în organizarea măsurii date, conform competenţelor. De asemenea, Autoritatea executivă a fost invitată pentru a participa în cadrul concursurilor organizate cu acest prilej.

O altă chestiune discutată în cadrul şedinţei a fost mersul lucrărilor de reparaţie la Centrele de sănătate din Cocieri şi Doroţcaia. Şeful IMSP CMF dl V. Gulica şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lucrările efectuate de pînă la moment, la aceste instituţii, reieşind din faptul că a început perioada rece a anului, în special la Cocieri. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat pregătirea adresărilor către organele de resort pentru implicare la impulsionarea realizării lucrărilor conform contractului.  

În domeniul învăţămînt a fost menţionat desfăşurarea mai multor acţiuni de formare, informare  atît a tinerilor cît şi a cadrelor didactice, a managerilor instituţiilor educaţionale. De asemenea, au fost desfăşurate întruniri privind noua formulă de finanţare a instituţiilor de învăţămînt începînd cu 01 ianuarie 2013.

În cadrul şedinţei, au fost menţionate şi rezultatele desfăşurării concursului raional „Cel mai bun antreprenor”. Astfel, au fost înregistraţi cîştigători: în domeniul sferei de producţie - SRL „Aliment Ulei” (Pîrîta), SRL „Tiraston” (Doroţcaia); în domeniul comerţului - SRL „Elvitis Com” (Ustia), ÎI „Ecaterina Şcurenco” (Coşniţa); în domeniul serviciilor ÎM „COCT Prietenia”; cel mai bun antreprenor femeie – ÎI „Petraş Liuba”, conducător L. Petraş.

În contextul întrunirii, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a informat despre vizita în teritoriul raionului a delegaţiei străine, şi anume din Federaţia Rusă, la invitaţia personală. Raionul va fi vizitat de administraţia raionului Sankt-Peterburg, funcţionari şi oameni de afaceri din regiune. Scopul acestei vizite este de a stabili relaţii de parteneriat, conlucrare şi colaborare între raionul din Federaţia Rusă şi raionul Dubăsari, în domeniul învăţămînt, cultură, social, economie, tineret, turism, etc.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activităţile raionale discutate în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta