Harta site-ului
Ajutor
ActivitateaAgenției pentru ocuparea forței de muncă pe parcursul anului 2017
ActivitateaAgenției pentru ocuparea forței de muncă pe parcursul anului 2017

În baza Legii 39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari, Hotărârii Guvernului nr.639 din 05.06.2006 cu ulterioarele modificări, privind acordarea ajutorului de şomaj deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, inclusiv angajaţilor agenţilor economici din agricultură, care deţin cel puţin 50% din terenuri agricole situate după traseu şi au acces  limitat la terenurile menţionate, s-a conlucrat cu primăriile Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, agenţi economici din agricultură pentru monitorizarea problemelor legate de respectarea legislaţiei în vigoare privind acordarea ajutorului de şomaj şomerilor cu statut special.
La începutul anului 2017 primăriile satelor Doroțcaia, Coșnița, Cocieri și Molovata Nouă au prezentat planurile anuale ale lucrărilor publice aprobate de Președintele raionului Dubăsari, conform Hotărârii Guvernului nr. 897 din 13.11.2013 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol.
Pe parcursul anului 2017 s-a conlucrat cu șomerii cu statut special înregistrați la agenție prin implicarea lor în diverse masuri active: Târgurile locurilor de muncă, activități de recrutare, seminare informative și instructive, etc.
La data de 20 aprilie 2017, în cadrul Campaniei de vizite la agenții economici, AOFM Dubăsari a organizat un seminar informativ - instructiv cu participarea administratorilor gospodăriilor ţărăneşti din raion, ce sunt deţinători de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa –Tiraspol. La seminar au fost invitați dna Lina Luchianov - specialist principal CTAS Dubăsari şi dna Claudia Costandoi – inspector principal DDF Dubăsari.
La data de 19 și 24 mai, AOFM a organizat Târgurile locurilor de muncă, la care au participat și șomerii cu statut special.
La data de 5 septembrie 2017 în s. Doroțcaia, a fost organizată o activitate de recrutare pentru agentul economic SRL ,,LEVABACIU” cu participarea a 56 șomeri cu statut special (31 femei, 9 tineri).
La data de 01 noiembrie  AOFM Dubăsari în colaborare cu Primăria Doroțcaia, a organizat  un seminar informativ cu participarea conducătorilor Gospodăriilor Țărănești din s. Doroțcaia. În cadrul întrunirii date au fost aduse la cunoştinţă obligaţiunile şomerilor cu statut special şi ale primăriei, care sunt stipulate în Hotărârea Guvernului nr.639 din 05.06.2006 cu privire la aprobarea unor regulamente şi Hotătârea Guvernului nr.897 din 13.11.2013 cu privire la modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol.
 Ponderea cea mai mare din totalul şomerilor în evidenţă cu dreptul la ajutor de şomaj (446) o reprezintă şomerii cu statut special în număr de 358 din care 159 femei (în 2015- 499, 2016- 447 șomeri cu statut special). Majoritatea şomerilor cu statut special beneficiază de ajutor de şomaj mai mult de 12 luni calendaristice.
Pe parcursul anului 2017 au intrat în plata 43 șomeri cu statut special. Trecători la începutul anului au fost 315 șomeri, li s-a încetat plata, pe parcursul anului la 82 șomeri cu statut special. Plasați în câmpul muncii au fost 36 șomeri cu statut special.
În perioada ianuarie – decembrie 2017, conform datelor prezentate de către primării și agenții economici din stânga Nistrului,  au fost antrenaţi la lucrări în folosul comunităţii:
primăria Doroţcaia – 168-213 şomeri;
primăria Coşniţa – 22-27 şomeri;
primăria Cocieri – 59-75 şomeri
primăria Molovata Nouă – 22-24 șomeri.
Din numărul total de beneficiari de alocație de integrare sau reintegrare profesională -54 persoane, 12 constituie șomeri cu statut special.
La sfârșitul anului 2017 din numărul total de șomeri cu statut special 124 (2016-140) persoane erau antrenate la lucrări în 96 GȚ, 30 (2016-46) șomeri- angajați la 6 agenți economici și 124 (2016-127) persoane la lucrări în folosul comunității la primăriile Doroțcaia, Coșnița, Cocieri și Molovata Nouă.
 
Nadejda AVXENTIEV,
șef AOFM Dubăsari
 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

ActivitateaAgenției pentru ocuparea forței de muncă pe parcursul anului 2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta